„Vilniaus senamiestis ir įžymūs miesto objektai“


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Turizmas ir kraštotyra
Telefonas: +37052611547
Adresas: Vilniaus Senamiesčio mokykla, m. Daukšos g. 7
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 5.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programos dalyviams  bus suteikta žinių apie Lietuvos ir Vilniaus istorinį -kultūrinį paveldą, etninės kultūros kaip išliekančių tautos vertybių suvokimą,  kurio pagrindu formuosis asmenybės vertybinės nuostatos. Moksleiviai išmoks rinkti ir tvarkyti kraštotyrinę medžiagą apie Vilniaus senamiestį, rengs “Mažąją Vilniaus senamiesčio enciklopediją”, organizuos viktorinas apie Vilnių ir rengs temines ekskursijas po miestą mokyklos bendruomenės nariams, naujais eksponatais turtins mokyklos muziejų, aktyviau ir kūrybiškiau dalyvaus istorijos pamokose ir popamokinėje veikloje.


Lankančiųjų amžius: 14–16 m.
Viso vietų: 15