Vilniaus pilietiškumo klubas


Programa galiojo iki: 2016-12-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Pilietiškumas
Telefonas: +37065477765
Programa neakredituota

Pilietinio ugdymo klube mokiniai bus skatinami reaguoti į visuomenėje vykstančius procesus, reaguoti į politinius įvykius, organizuoti renginius (diskusijos, pokalbių vakarai, seminarai, simuliacijos, protmūšiai ir kt). Vaikai apie Lietuvos ir pasaulio politinę sistemą galės išgirsti ne tik pamokų metu, bet ir iš savo srities profesionalų. Gebės objektyviai vertinti politinius procesus Lietuvos ir pasaulio kontekste. Taip pat įgys labai svarbių socialinių įgūdžių: bendravimo, kompromiso paieškos, darbo grupėse įgūdžių ir kt.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai bus motyvuojami, naudojant inotyvias ir modernias ugdymosi metodikas. Kiekvieno užsiėmimo metu kartu su vaikais bus išdiskutuotų vykdomų veiklų tikslas ir prasmė visuomenei bei jiems patiems. Taip pat vaikų neformaliojo švietimo vertinimas vyks individualia forma, kalbantis su kiekvienu vaiku atskirai, siekiant kad vaikas pagerintų atitinkamas socialines, kūrybines bei organizacines kompetencijas. Galiausiai bendras įsivertinimas po kiekvienos komandinės veiklos vyks vaikų grupėje, kur bus taikomi atitinkamai veiklai įsivertinti skirti refleksijos metodai. Be to, programos pabaigoje visiems būrelį lankusiems vaikams bus išduoti pažymėjimai, įvardisiantys, kad vaikai yra baigę šį programos kursą ir įgiję pilietines, organizacines bei komandinio darbbo kompetencijas.


Lankančiųjų amžius: 12–19 m.