Vilniaus miesto jaunųjų šaulių ugdymo programa


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Turizmas ir kraštotyra, Pilietiškumas
Telefonas: +37061473716
Programa akredituota

Moksleivis, jaunasis šaulys, ugdydamasis šiame kurse įtvirtina žinias apie pagrindines valstybines institucijas ir jų svarbą, išmoksta tvarkingai nešioti šaulio uniformą ir taisyklingai žygiuoti, saugiai elgtis su pneumatinių ir mažo kalibro šautuvais,  teisingai atlikti šaudybos pratimus, susipažįsta su pagrindiniais reikalavimais ruošiantis žygiui, orientavimosi vietovėje ir asmeninės higienos laikymusi lauko sąlygomis.Taip pat jaunieji šauliai yra mokomi spręsti įvairias komandines užduotis, ugdomos asmeninės bei lyderio kompetencijos. Ši programa orientuota į aktyvų gyvenimą mėgstančius 11-18 metų amžiaus moksleivius (mergaites ir berniukus). Moksleiviai sužino apie LŠS bei kitų statutinių organizacijų veiklą, jų tikslus, bei per patrauklią jaunimui veiklą, savirealizavimo patirtį skatina siekti žinių aukštesnėse jaunųjų šaulių ugdymo pakopose, tuo pačiu vykdant prevenciją nusikalstamumui jaunimo tarpe.

Be kas savaitinių užsiėmimų jaunimas dalyvauja pažintiniuose ir patriotiniuose žygiuose, valstybinėse šventėse, pažymi įsimintinas Lietuvai dienas, dalyvauja pažintiniuose žygiuose, keliauja Lietuvos istorinėmis vietomis, partizanų takais  ir t.t.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programoje dalyvaujančių vaikų pažanga yra vertinama pagal 4 pakopų principą. Kiekvienas asmuo savanoriškai gali pasirinkti pagal jo amžių ir gebėjimus tinkamą pakopą. Kiekvienos pakopos mokymo pabaigoje asmuo laiko žinių ir įgūdžių patikrinimo testą, bei atlieka savęs įsivertinimo užduotis. Visiems sėkmingai išlaikiusiems kvalifikacinį testą bei užduotis yra įteikiamas konkrečios pakopos sertifikatas ir tai liudijantis ženklas. Tai sudaro geras sąlygas skatinti kiekvieno programos dalyvio siekį tobulėti.


Mokytojų kvalifikacija

 1. Andrius Šmailis.

  Išsilavinimas: nebaigtas aukštasis (5 kursai Socialinė pedagogika, LEU). Baigė 120val. Pedagoginių – psichologinių žinių kursą.

  Nuo 2013 metų eina šaulių kuopos vado pareigas.  Yra tiesiogiai susijęs su jaunųjų šaulių veiklos planavimu ir organizavimu (paskaitos, pratybos, stovyklos, renginiai). Su NVŠ projektu dirba nuo 2015m.

  Būrelio vieta: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

   

 2. Geraldas Pukelis.

  Išsilavinimas: vidurinis (šiuo metu studijuoja MRU). Baigė 120 val. pedagoginių – psichologinių žinių kursą.

  Nuo 2014 m. eina šaulių kuopos vado pareigas. Yra tiesiogiai susijęs su jaunųjų šaulių veiklos planavimu ir organizavimu (paskaitos, pratybos, stovyklos, renginiai).  Su NVŠ projektu dirba nuo 2015m.

  Būrelio vieta: Karo technikos ir transporto muziejus

   


Mokytojų kvalifikacija

 1. Andrius Šmailis.

  Išsilavinimas: nebaigtas aukštasis (5 kursai Socialinė pedagogika, LEU). Baigė 120val. Pedagoginių – psichologinių žinių kursą.

  Nuo 2013 metų eina šaulių kuopos vado pareigas.  Yra tiesiogiai susijęs su jaunųjų šaulių veiklos planavimu ir organizavimu (paskaitos, pratybos, stovyklos, renginiai). Su NVŠ projektu dirba nuo 2015m.

  Būrelio vieta: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

   

 2. Geraldas Pukelis.

  Išsilavinimas: vidurinis (šiuo metu studijuoja MRU). Baigė 120 val. pedagoginių – psichologinių žinių kursą.

  Nuo 2014 m. eina šaulių kuopos vado pareigas. Yra tiesiogiai susijęs su jaunųjų šaulių veiklos planavimu ir organizavimu (paskaitos, pratybos, stovyklos, renginiai).  Su NVŠ projektu dirba nuo 2015m.

  Būrelio vieta: Karo technikos ir transporto muziejus

   


Lankančiųjų amžius: 11–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461