Vilniaus krepšinio akademijos krepšininkų rengimo ir ugdymo programa


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37067950540
El. pastas: info@vilniauska.lt
Programa akredituota

Programa skirta vaikams ir jaunuoliams, kurie nori realizuoti savo saviraišką žaidžiant krepšinį. Ši programa ne tik orientuota į krepšinio mokymą, bet ir į sveikos ir aktyvios gyvensenos mokymą, užimtumo skatinimą. Ugdomi vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, jaunieji krepšininkai mokinami šios sporto šakos garbingos kovos ir kilnaus elgesio principų. Užsiėmimų metu ugdytiniai, treniruojami patyrusių trenerių, turi galimybę įgyti bendrą ir specialųjį fizinį parengtumą, išmokti krepšinio technikos ir taktikos, treniruotis individualaus meistriškumo treniruotėse, dalyvauti krepšinio varžybose ir turnyruose. Per krepšinio mokymą vaikai ir jaunuoliai ugdysis gebėjimus suprasti sveikos ir aktyvios gyvensenos esmę, tinkamus sporto šakos elgesio principus. Programa jos dalyviams ne tik teiks šiuos gebėjimus, bet ir galimybę analizuoti, tyrinėti, gebėjimą mokintis mokytis, tobulins bendravimo įgudžius kolektyve.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Ugdymo pasiekimų vertinimas – tai nuolatinis informacijos ir atliktų kompleksinių testų duomenų rinkimas ir jų panaudojimas, nustatant vaikų ir jaunimo daromą pažangą sporto šakoje, koreguojant, tobulinant trenerio darbo būdus ir metodus. Vilniaus krepšinio akademijoje auklėtinių pasiekimai vertinami:  ugdytiniams atliekant kompleksinius testus. Auklėtinių pasiekimai kompleksinių testų atlikimo būdu vertinami tris kartus per metus: rugsėjo mėn., gruodžio mėn. ir birželio mėn. Kompleksinį testą sudaro: 1. Fizinio pajėgumo nustatymas. Atliekamas bėgimo keičiant kryptį testas (5+10+5 m); šuolio aukštyn atsispiriant abiem kojomis ir mojant rankomis testas; šuoliavimo kvadratuose testas (nustatyti vikrumą); lauko teniso kamuoliuko metimas; psichomatorinės reakcijos greičio tyrimas; judesių dažnio matavimas. 2. Techninio parengtumo nustatymas. Metimų į krepšį pašokus testas; baudų metimo testas; kamuolio varymo testas; Vertinamas ugdytinių fizinis išsivystymas. Matuojamas ūgis ir kūno masė. Šis fizinis išsivystymas nustatomas tris kartus per metus atliekant kompleksinius testus. Atsižvelgiama į vaiko ir jaunuolio pasiekimus krepšinio treniruočių ir varžybų metu. Šių testų rezultatai ir ugdytinių fizinis išsivystymas yra fiksuojamas popierinėje formoje ir duomenys saugomi skaitmeninėje laikmenoje. Rezultatai yra analizuojami Vilniaus krepšinio akademijos specialistų. Akademijoje auklėtinių motyvacijos kėlimas ir pažangos skatinimas yra vykdomas šiais būdais: Suteikiant galimybę žaisti Akademijos komandose, kurios žaidžia Lietuvos moksleivių krepšinio lygoje ir kitose krepšinio lygose. Suteikiant galimybę dalyvauti turnyruose, čempionatuose, kuriuose yra skiriami prizai (medaliai, taurės ir kt.) Suteikiant galimybę iš silpnesnės komandos pereiti į labiau pažengusią komandą.


Mokytojų kvalifikacija

Šiuo metu Akademijoje dirba patyrę pedagogai, kurie turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, atitinkamai: sporto bakalauro ir mokytojo kvalifikaciją, sporto bakalauro ir krepšinio trenerio specializaciją. Krepšinio treneriai, turintys Lietuvos sporto trenerio vardus, turi 9 m. ir 5 m. vaikų krepšinio trenerio patirties, yra įvairių vaikų krepšinio čempionatų, turnyrų nugalėtojai. Auklėtinius ugdo krepšinio specialistai, kurie Akademijoje dalinasi savo patirtimi individualaus meistriškumo pratybose.

Pedagogai puikiai išmano naujausias ugdymo tendencijas ir vadovaujasi šiuolaikine ugdymo filosofija: vaiko ugdymas – jo prigimtinių poreikių tenkinimas ir kompetencijų plėtotė per kūrybingą vaiko ir pedagogo sąveiką, sėkmingai modeliuojant ir veiksmingai įgyvendinant vaikų ugdymo turinį. Dėmesio centre – vaikas ir jaunuolis, jo poreikiai, saviraiška.

Akademijos treneriai yra įgiję ir geba puikiai valdyti šias pedagogo kompetencijas:

1. mokymo (-si) proceso valdymą;

2. auklėtinių motyvavimą;

3. atrinkti mokymo metodus, tinkamus mokymo tikslams pasiekti; 4. parengti ugdytiniams įdomią ir patrauklią mokymo medžiagą;

5. sudominti jaunuosius krepšininkus mokomuoju dalyku;


Mokytojų kvalifikacija

Šiuo metu Akademijoje dirba patyrę pedagogai, kurie turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, atitinkamai: sporto bakalauro ir mokytojo kvalifikaciją, sporto bakalauro ir krepšinio trenerio specializaciją. Krepšinio treneriai, turintys Lietuvos sporto trenerio vardus, turi 9 m. ir 5 m. vaikų krepšinio trenerio patirties, yra įvairių vaikų krepšinio čempionatų, turnyrų nugalėtojai. Auklėtinius ugdo krepšinio specialistai, kurie Akademijoje dalinasi savo patirtimi individualaus meistriškumo pratybose.

Pedagogai puikiai išmano naujausias ugdymo tendencijas ir vadovaujasi šiuolaikine ugdymo filosofija: vaiko ugdymas – jo prigimtinių poreikių tenkinimas ir kompetencijų plėtotė per kūrybingą vaiko ir pedagogo sąveiką, sėkmingai modeliuojant ir veiksmingai įgyvendinant vaikų ugdymo turinį. Dėmesio centre – vaikas ir jaunuolis, jo poreikiai, saviraiška.

Akademijos treneriai yra įgiję ir geba puikiai valdyti šias pedagogo kompetencijas:

1. mokymo (-si) proceso valdymą;

2. auklėtinių motyvavimą;

3. atrinkti mokymo metodus, tinkamus mokymo tikslams pasiekti; 4. parengti ugdytiniams įdomią ir patrauklią mokymo medžiagą;

5. sudominti jaunuosius krepšininkus mokomuoju dalyku;


Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461