Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos dizaino studija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė, Gamta, ekologija, Informacinės technologijos, Medijos, Etnokultūra
Telefonas: (8 5) 2332550
Kaina: 17.38 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 2.38 € mėnesiui
Programa akredituota

1 m. trukmės dizaino studijos programa skirta 12-18 m. mokiniams. Dizaino studijos programos tikslas suteikti mokiniams universalios patirties: aukštesnę grafinę kultūrą, gebėjimą orientuotis dizaino, daiktų aplinkos įvairovėje, žinių apie dizaino pagrindų naudojimą reklamoje, kuriant firminį stilių. Tai padės pritaikyti savo įgūdžius ne tik kasdieniame gyvenime, praktinėje veikloje, bet ir tolimesnėse dizaino studijose.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Rengiamos dizaino parodos, dalyvaujama konkursuose, socialinėse akcijose.


Mokytojų kvalifikacija

Programos mokytoja – profesionali dizainerė, J. Vienožinskio dailės mokyklos mokytoja, virš 10 metų dirbanti NVŠ srityje, turinti mokytojos kvalifikaciją.


Mokytojų kvalifikacija

Programos mokytoja – profesionali dizainerė, J. Vienožinskio dailės mokyklos mokytoja, virš 10 metų dirbanti NVŠ srityje, turinti mokytojos kvalifikaciją.


Lankančiųjų amžius: 14–19 m.
Viso vietų: 36