Vilniaus Aviamodeliavimo mokykla


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Technologijos
Telefonas: 865943437
Programa neakredituota

Šioje programoje bus ugdomos aviamodeliavimo, aviacinės teorijos, IT ir technikos žinios, Vaikai mokysis konstruoti ir valdyti aviamodelius, orentuotis aplinkoje radijo prietaisų ir žemėlapio pagalba.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. Geras mikroklimatas grupėje.
  2. Kompiuterinių programų ir informacinių technologijų panaudojimas varžybų metu.
  3. Moralinis ir materialinis skatinimas.
  4. Vaiko iniciatyvumas.
  5. Vaiko pasiekimai varžybose.


Mokytojų kvalifikacija

  • Rimutis Paužuolis- aukštasis pedagoginis, vyr. Mokytojas, sporto meistras, nusipelnęs Lietuvos Respublikos sporto treneris, varžybų teisėjas, daugiau nei 30 metų darbo stažas.
  • Karolis-Justas Rėksnys, moksleivis, Rimučio Paužuolio mokinys, Lietuvos Respublikos rekordininkas, daugelio varžybų prizininkas, vicečempionas.


Mokytojų kvalifikacija

  • Rimutis Paužuolis- aukštasis pedagoginis, vyr. Mokytojas, sporto meistras, nusipelnęs Lietuvos Respublikos sporto treneris, varžybų teisėjas, daugiau nei 30 metų darbo stažas.
  • Karolis-Justas Rėksnys, moksleivis, Rimučio Paužuolio mokinys, Lietuvos Respublikos rekordininkas, daugelio varžybų prizininkas, vicečempionas.


Lankančiųjų amžius: 10–19 m.
Viso vietų: 30