„VIEŠOJO KALBĖJIMO PAGRINDAI 2„ Vilniaus miesto 10-14 m. moksleiviams (anglų kalba)


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kalbos
Telefonas: +37052691300
El. pastas: vilnius@ames.lt
Kaina: 31.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 16.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Įtaigi iškalba - tai dovana, leidžianti mums palenkti pašnekovo protą ir širdį savo naudai.(Ž. Labriujer)

Neformaliojo ugdymo programa „Viešojo kalbėjimo pagrindai 2“ sukuria erdvę ugdyti kūrybingą, savimi pasitikintį ir gebantį visapusiškai komunikuoti žmogų, puikiai valdantį žodinius informacijos perteikimo būdus anglų kalba. Pasitelkiant šiuolaikiniame pasaulyje gyvenančiam jaunam žmogui aktualias temas, lavinamas gebėjimas aiškiai formuluoti ir sklandžiai reikšti mintis, nesivaržant pristatyti savo nuomonę prieš auditoriją. Programa pasižymi interaktyvių veiklų įvairove, skirta atskleisti programos dalyvių asmeninius, bendravimo bei  tarpkultūrinius įgūdžius. Viešasis kalbėjimas yra dažniausiai ne retas talentas, o įgūdžiai, kurių gali išmokti kiekvienas. Baigę programą 10-14 metų moksleiviai atras, kad viešasis kalbėjimas, gali būti džiaugsminga ir maloni patirtis, o įgyti įgūdžiai padės atrasti naujus kelius, siekiant asmeninių tikslų.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Ugdytinių pažangos vertinimas vyks neformaliai: stebint, analizuojant, komentuojant.

Mokytojai fiksuos moksleivių atliktus darbus ir tų darbų kokybę, ves moksleivių darbų aplankus. Tai padės geriau įvertinti situaciją ir numatyti konkrečius uždavinius bei skatins ugdytinių motyvaciją dalyvauti užsiėmimuose ir siekti pažangos, nes visas jų tobulėjimas bus matomas aplankuose. Tėvams (globėjams) informacija apie vaiko pasiekimus bus teikiama žodžiu ir raštu, t.y. pokalbių metu ir vaiko pažangos ir pasiekimų aprašu (kasmet gegužės mėn.), kuris siunčiamas tėvams (globėjams) elektroniniu paštu. Visiems programos dalyviams bus išduodami pažymėjimai apie dalyvavimą programoje.


Mokytojų kvalifikacija

Ugdytojai, dirbantys su moksleiviais, turi aukštąjį išsilavinimą, anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją ir didesnį nei 2 metų darbo stažą. Visi vykdytojai prisiima atsakomybę už sveiką ir saugų ugdymo proceso užtikrinimą.


Mokytojų kvalifikacija

Ugdytojai, dirbantys su moksleiviais, turi aukštąjį išsilavinimą, anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją ir didesnį nei 2 metų darbo stažą. Visi vykdytojai prisiima atsakomybę už sveiką ir saugų ugdymo proceso užtikrinimą.


Lankančiųjų amžius: 10–14 m.
Viso vietų: 180