„Verslo specialistas“


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Pilietiškumas, Kita
Telefonas: 8 657 88477
El. pastas: akademija@jvalt.lt
Programa neakredituota

Programa „Verslo specialistas“ skirta aktyviems, kūrybiškiems ir besidomintiems verslumu 10 – 17 metų jaunuoliams. Pageidavimas - mokėti anglų kalbą bei turėti motyvaciją asmeniniam tobulėjimui. Programos trukmė – 8 mėnesiai/ 4 moduliai ( viso 96 valandos).

Programos “Verslo specialistas” tikslas - atskleisti savo vaidmenį komandoje, pažinti save tiek per darbą komandoje, tiek per mokymąsi analizuoti save, suvokti savo vertybes, tikslus. Atrasti komandos suvienijimo metodus, planuoti bendrą užduočių įgyvendinimą. Analizuoti ir tobulinti komandinį darbą, mokytis aktyvaus komunikavimo. Pažinti ir suprasti verslo procesus ir valdymo funkcijas, verslo formas, verslo steigimo ir organizavimo principus. Gebėti generuoti ir įgyvendinti verslo idėjas, imituoti įmonės veiklos sprendimus, analizuoti rinką, rašyti verslo planą, kurti prekės ženklą. Sukurtas projektas pristatomas veikiančioms verslo įmonėms; verslo atstovai ir konkurentai įvertina projektą (pagal vertinimo skalę), duoda patarimų, diskutuojama.  


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų motyvacija skatinama pozityviu grįžtamuoju ryšiu iš modulio kuratoriaus (lektoriaus). Pasiekimai vertinami žodžiu už pastangas, užduočių atlikimą. Siekiama sustiprinti savivertės jausmą, skatinama analizuoti savo pasiekimus. Kelis kartus per metus vaikai gali teikti atgalinį ryšį vieni kitiems – rašyti/piešti komentarus apie jų pažangą.


Mokytojų kvalifikacija

Irma Čekauskienė (Suraučiūtė). Pedagoginės psichologijos magistro laipsnis (Vilniaus Universitetas). Koučingo ir į vertybes orientuoto konsultavimo studijos (Tarptautinis praktinės psichologijos projektas). Kompetencija ir kvalifikacija: Praktinis organizacinės, asmenybinės ir pedagoginės psichologijos taikymas. Sukūrė daugiau nei 100 autorinių seminarų įvairiomis psichologinėmis temomis. Jaunimo savęs pažinimo ir verslumo ugdymas. Vadovų konsultavimas personalo valdymo klausimais. Organizacijų ir asmenybių tobulėjimo strategijų sudarymas ir įgyvendinimas. Koučingas ir psichologinės konsultacijos. Darbas su pedagogais, mokiniais, būsimais ir esamais verslininkais, įvairių profesijų darbuotojais ir vadovais.

  •  Jūratė Baltušnikienė. Vytauto Didžiojo universitetas (Politologijos bakalauras).   Lietuvos teisės universitetas (Viešojo administravimo magistras). Mykolo Riomerio universitetas Socialinių mokslų (Vadyba) - daktaro laipsnis. Interesų sritys: verslo teisė, inovacijų vadyba, intelektinės nuosavybės valdymas.

                  Mark Hunt. Nuo 2011 m. dėsto verslo anglų kalbą Lietuvoje. Darbo patirtis rengiant               studentus IELTS egzaminui ir verslo anglų kalbos mokymui. Verslo inžinerijos specialybė, aviacijos elektronikos projektas (IT konsultantas).


Mokytojų kvalifikacija

Irma Čekauskienė (Suraučiūtė). Pedagoginės psichologijos magistro laipsnis (Vilniaus Universitetas). Koučingo ir į vertybes orientuoto konsultavimo studijos (Tarptautinis praktinės psichologijos projektas). Kompetencija ir kvalifikacija: Praktinis organizacinės, asmenybinės ir pedagoginės psichologijos taikymas. Sukūrė daugiau nei 100 autorinių seminarų įvairiomis psichologinėmis temomis. Jaunimo savęs pažinimo ir verslumo ugdymas. Vadovų konsultavimas personalo valdymo klausimais. Organizacijų ir asmenybių tobulėjimo strategijų sudarymas ir įgyvendinimas. Koučingas ir psichologinės konsultacijos. Darbas su pedagogais, mokiniais, būsimais ir esamais verslininkais, įvairių profesijų darbuotojais ir vadovais.

  •  Jūratė Baltušnikienė. Vytauto Didžiojo universitetas (Politologijos bakalauras).   Lietuvos teisės universitetas (Viešojo administravimo magistras). Mykolo Riomerio universitetas Socialinių mokslų (Vadyba) - daktaro laipsnis. Interesų sritys: verslo teisė, inovacijų vadyba, intelektinės nuosavybės valdymas.

                  Mark Hunt. Nuo 2011 m. dėsto verslo anglų kalbą Lietuvoje. Darbo patirtis rengiant               studentus IELTS egzaminui ir verslo anglų kalbos mokymui. Verslo inžinerijos specialybė, aviacijos elektronikos projektas (IT konsultantas).


Lankančiųjų amžius: 10–17 m.
Viso vietų: 30