Vaikų su negalia orkestras „Mažasis spalvų orkestras“


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37052733333
El. pastas: info@lvjc.lt
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Muzikos užsiėmimai skirti vaikams ir suaugusiems turintiems negalią, muzikuodami grupėje jie mokosi derinti asmeninius interesus su grupės, mokosi valdyti instrumentą, sukaupti dėmesį, dalyvauti grupės bendroje veikloje bei pristatyti savo pasiekimus visuomenei. Parenkami individualūs veiklos būdai, kurie labiausiai tenkina neįgaliųjų interesus “Čia ir dabar”. Ugdytiniai mokosi gebėjimų bendrauti, bendradarbiauti , nugalėti baimes, savarankiškumo, pasitikėjimo savimi ir visuomene.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvienas orkestro narys gali stebėti savo pažangą repeticijų metu. Čia skiriama daug dėmesio individualiam darbui su mokytoju. Orkestro pasirodymai, koncertai viešumoje, taip pat yra geras būdas pastebėti ir įvertinti savo pasiekimus ir gauti kitų palaikymą, pripažinimą. Tai iššūkis, tačiau jis motyvuoja toliau veikti, mokytis, geriau pažinti save ir mokytis būti su kitais. Mokytojo ir aplinkinių palaikymas čia yra itin svarbus, užsiėmimų metu stengiamasi pastebėti net ir minimalią pažangą, pagirti norimą elgesį. Taip pat, orkestro repeticijų metu grojimas ir atliekami kūriniai yra aptariami grupėje, drauge daromos išvados.


Mokytojų kvalifikacija

Neįgaliųjų orkestrui jau nuo 1995 m. vadovauja ir užsiėmimus veda muzikos mokytojai: Romualdas Brūzga, baigė LTSR Valstybinę konservatoriją, choro dirigentas-muzikos mokytojas. Valerija Brūzgienė, baigė LTSD Vastybinę konservatoriją, choro dirigentė-muzikos mokytoja. Per 20 metų darbo vadovaujant Spalvų muzikos orkestrui, mokytojai yra sukaupę daug patirties, baigę įvairių specialiosios pedagogikos ir psichologijos mokymų Lietuvoje ir užsienyje. 2005 m. orkestro vadovas Romualdas Brūzga adaptavo ir parengė unikalią Lietuvoje neįgaliesiems adaptuotą muzikos mokymo metodiką „Spalvų muzika“. Nuoroda: http://www.viltis.lt/leidiniai/knygos/item/203-romualdas-bruzga-spalv-muzika


Mokytojų kvalifikacija

Neįgaliųjų orkestrui jau nuo 1995 m. vadovauja ir užsiėmimus veda muzikos mokytojai: Romualdas Brūzga, baigė LTSR Valstybinę konservatoriją, choro dirigentas-muzikos mokytojas. Valerija Brūzgienė, baigė LTSD Vastybinę konservatoriją, choro dirigentė-muzikos mokytoja. Per 20 metų darbo vadovaujant Spalvų muzikos orkestrui, mokytojai yra sukaupę daug patirties, baigę įvairių specialiosios pedagogikos ir psichologijos mokymų Lietuvoje ir užsienyje. 2005 m. orkestro vadovas Romualdas Brūzga adaptavo ir parengė unikalią Lietuvoje neįgaliesiems adaptuotą muzikos mokymo metodiką „Spalvų muzika“. Nuoroda: http://www.viltis.lt/leidiniai/knygos/item/203-romualdas-bruzga-spalv-muzika


Lankančiųjų amžius: 6–21 m.
Viso vietų: 20