Vaikų ir jaunimo vokalinis ugdymas


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Muzika
Telefonas: +37068623096
El. pastas: rita@choras.org
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 10.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Vaikų ir jaunimo vokalinio ugdymo programa skirtalavinti jaunosios kartos muzikalumą ir suformuoti vokalinės technikos pagrindus beitaisyklingą kvėpavimą, susipažinti su įvairiomis vokalinės muzikos raiškos priemonėmis bei muzikiniu raštu.

Jaunosios kartos lavinime svarbesnė praktinė ugdymo medžiaga, todėl pamokose daugiausiai dėmesio skiriama praktinei vokalinei technikai, ansambliniam bei choriniam dainavimui,kuris lavinamuzikinę klausą, leidžia pasiekti rezultatą - vientisą kūrinio atlikimą. Koncertinis kūrinio atlikimas suteikia mokiniams asmeninio pasididžiavimo, savirealizacijos ir estetinio pasitenkinimo jausmą, dvasiškai pakylėja. Vokalo programoje vyrauja subtilaus muzikinio skonio klasikinės ir sakralinės muzikos autorių kūriniai, taip pat lietuviųkompozitorių kūriniai bei harmonizuotos lietuvių liaudies dainos.

Vokalo pamokų metų  suteikiami ir teoriniai muzikos pažinimo pagrindai. 7-12 metų vaikams dalis programos laiko numatyta muzikinio rašto pažinimui (solfedžiui).

 

Organizuojant vokalinę-muzikinę veiklą ankstyvame amžiuje  ypatingai  svarbus pedagogo gebėjimai atpažinti kiekvieno vaiko vokalinius gebėjimus ir kūrybiškumą. Užsiėmimus  veda kvalifikuoti pedagogai, kurie skiria laiką individualių vokalinių  galimybių paieškoms: taisyklingo kvėpavimo technikos formavimui, balso diapazono ir vokalinio skambesio lavinimui (garso ataka, dikcija, artikuliacija, dinamika), intonavimui ir vokalinei estetikai.

 

Ne mažiau svarbu diferencijuotas ugdymo medžiagos taikymas pagal amžių, todėl vokalinis dainavimas organizuojamas4-iuose skirtingoamžiaus vaikų ir jaunimo choruose:

(1) 4-6 metų mažylių choras "Brangenybės",

(2) 7-8 metų vaikų choras "Angelai",

(3) 9-12 metų vaikųchoras "Serafimai",

(4) 12-17 metų vaikų ir jaunimo choras "Švento Pranciškaus paukšteliai".

 

Su parengtomis kūrinių programomis choraidalyvauja vietos ir užsienio konkursuose, sąskrydžiuose, muzikiniuoseprojektuose, koncertuoja bažnyčiose bei kituose nacionalinėse šventėse, pvz. Dainų šventėje.

Mokyklinio amžiaus chorai sakralinius vokalo programos kūrinius atlieka mišių metu Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje. Taip diegiami katalikiško tikėjimo ir bendruomeniškumo pagrindai, atsakomybės jausmas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pasiekimo ir pažangos vertinimas išsakomas tiek individualiai (asmeniškai, pvz.per individualius vokalo užsiėmimus), tiek bendrai visai grupei, paaiškinant ką dar reikėtų tobulinti, ir kokie pasiekimai džiuginantys. Vieningos vertinimo pažymiais ar balais giedojimo mokykloje netaikome.Solfedžio pamokose, praktiniai pratimai ištaisomi ir įvertinami be pažymių.

Taip pat manome, kad koncertinis ar konkursinis kūrinių atlikimas yra bendro rezultato pasiekimas, kuris neįmanomas be individualių pastangų. Koncertiniai ar konkursiniai pasirodymaiyra sėkmės ir pasiekimų įrodymai, kuriuos visi draugeaptariame ir jais pasidžiaugiame. Taip pat užsibrėžiame naujus tikslus ir jų drauge siekiame.


Mokytojų kvalifikacija

Visi mokytojai turi aukštąjį  muzikinį išsilavinimą, leidžiantį užsiimti pedagogine veikla, t.y. baigę Lietuvos  muzikos  ir teatro  akademiją.


Mokytojų kvalifikacija

Visi mokytojai turi aukštąjį  muzikinį išsilavinimą, leidžiantį užsiimti pedagogine veikla, t.y. baigę Lietuvos  muzikos  ir teatro  akademiją.


Lankančiųjų amžius: 6–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461