Vaiko asmenybės Vilniaus miesto ugdymo programa „Kaip aš mokiausi gyventi?“


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Teatras
Telefonas: +37064729940
Kaina: 30.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 15.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Esmė: Per literatūros, fotografijos ir teatro skleidžiamą intelektualią šviesą padėti mokiniams geriau suvokti gyvenimą, žmonių santykius, likimo kelius, atskleisti savo prigimtinius gabumus, ugdytis asmenines kompetencijas ir siekti estetinio idealo. Turinys ir numatomos veiklos: 1) Per literatūrą, menines fotografijas, teatrą, kitus vaizduojamuosius menus, susietus į vieną visumą, mokiniai mokosi atrasti gyvenimo tiesas, tobulinti savo asmenybę ir artėti estetinio idealo link. 2) Vaikai prigimtinius gabumus atskleidžia ir tobulina, gilindamiesi į literatūros lobynus, kurdami meninių fotografijų siužetus, o pagal juos – teatrinius etiudus ar kitus vaizduojamojo meno kūrinėlius. 3) Programos dalyviai, savo sukurtų teatrinių etiudų pagrindu, pastato spektakliuką „Kaip aš mokiausi gyventi?“ ir surengia pačių fotografuotų meninių fotografijų parodą. Naudos vaikams pagrindimas: Įgyvendinus programą, vaikai atskirų mokomųjų dalykų žinias lengviau susies į vientisą visumą, geriau suvoks jų naudą ir prasmę savo gyvenimui, savo asmenybės saviugdai ir savikūrai. Mokiniai ne tik patobulins dalykines, bendrąsias kompetencijas, bet ir atras daugiau motyvų mokytis, išmoks geriau naudotis mokykloje įgytomis žiniomis, įsivertinti atliktus darbus.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kiekvienas vaikas kiekvieną užsiėmimą patirs unikalų pažinimo džiaugsmą, bus pastebėta ir įvertinta kiekviena pastanga pagyrimu, teigiamu įvertinimu vaikų ir suaugusiųjų. Kiekvienas vaikas sulauks pagalbos savo unikalumo atradimui ir puoselėjimui. Mokiniai rašys mokymosi, gyvenimo reiškinių ir žmonių gyvenimų patirčių stebėjimo dienoraštį, kurio turinys leis stebėti jų daromą pažangą. Spektakliuko „Kaip aš mokiausi gyventi?“ pastatymas ir parodymas bendruomenei, mokinių meninių nuotraukų parodų surengimas mokykloje ir internete – patrauklus rezultatas, turintis reikšmingos įtakos mokinių pažangos skatinimui. Baigiant kiekvieną užsiėmimą numatomi įvairūs mokinių įsiverinimo metodai (refleksija, „apskritas stalas“, refleksija pagal pateiktus klausimus, „Pyrago dalijimas“, „Pagirk save ir savo draugą“, mokinių interviu ir kt.) Galutinis atliktos veiklos vertinimas – programoje dalyvavusių grupės mokinių, jų tėvų, mokytojų, svečių išreikšta nuomonė interviu, diskusijų metu prie šventinio stalo.


Mokytojų kvalifikacija

Antanas Maciulevičius – išsilavinimas aukštasis. Baigęs visasąjunginio Maskvos kinematografijos instituto Sergiejaus Gerasimovo kursą ir įgijęs aukščiausio laipsnio diplomą. Kvalifikacija – meninių filmų ir televizijos filmų režisierius. Nuo 1982 m. dirba Lietuvos kino studijoje dokumentinių filmų režisieriumi. Juozo Miltinio auklėtinis, baigęs jo dramos studiją. Ketverius metus ėjo kultūros rėmimo fondo ekspertų pirmininko pareigas. Trejus metus dirbo dėstytoju Vilniaus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Kino ir televizijos katedroje. 6 metus dirbo Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinėje mokykloje, dėstė mokomąjį dalyką „Kino filmų gamyba ir fotografija“, vedė mokykloje neformalaus švietimo „Kūrybinę studiją“ (fotografija, kinas, vaizduojamasis menas, pastatytas spektaklis „Vėtrungių vaikai“). Su Mikalojaus Daukšos, Valdorfo, šv. Kristoforo, Abraomo Kulviečio mokyklų, Mykolo Biržiškos, Salomėjos Nėries, Simono Daukanto gimnazijų, Algirdo muzikos mokyklos, Vilniaus licėjaus, Lietuvos dailės akademijos bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos auklėtiniais pastatė miuziklą „Ugnies medžioklė su varovais“ (kompozitorius G.Kuprevičius). Projekte AKIM (Aukštieji kultūros impulsai mokykloms) programą „Asmenybė ir aplinkybės“, įgyvendino su 8-nių Lietuvos mokyklų mokiniais, tame tarpe ir Zapyškio mokykos (16 ak. val.) Su Zapyškio bendruomenės centro vaikais ir jaunimu bendradarbiavimo projekte „Išmokime gyventi sveikiau“ įgyvendino 8 ak. val. programą „Jausmų atpažinimo ir emocijų raiškos treniruotės“. A. Maciulevičius ne tik dirba režisieriaus darbą, bet ir savo unikalią patirtį perteikia vaikams bei jaunimui paties įkurtoje Kūrybinių galių ugdymo studijoje „Kastalija“. Joje mokiniai užsiima savikūra ir savišvieta. Studijoje „Kastalija“ 7 klasės mokinys Kristijonas sukūrė filmą „Euronašlaičiai arba višta karalienė“ (konsultantas režisierius A. Maciulevičius), baigiamas kurti spektaklis „Melodija akardeonui“. Vilija Tarnavičiūtė – išsilavinimas aukštasis. Baigusi Vilniaus pedagoginio instituto matematikos mokytojos specialybę, Vilniaus aukštesniosios technikos mokyklos programuotojos specialybę, Kauno technologijos universiteto informatikos mokytojos specialybę. Dirba Zapyškio pagrindinėje mokykloje ir Kačerginės vaikų sanatorijos mokyklos „Žibutė“ matematikos ir informacinių technologijų mokytoja. Yra mokytoja metodininkė. Zapyškio pagrindinės mokyklos 7 klasės auklėtoja. Zapyškio bendruomenės centro pirmininkė. 18 metų socialinių, vaikų socializacijos, sveikatingumo ir kt. projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtis.


Mokytojų kvalifikacija

Antanas Maciulevičius – išsilavinimas aukštasis. Baigęs visasąjunginio Maskvos kinematografijos instituto Sergiejaus Gerasimovo kursą ir įgijęs aukščiausio laipsnio diplomą. Kvalifikacija – meninių filmų ir televizijos filmų režisierius. Nuo 1982 m. dirba Lietuvos kino studijoje dokumentinių filmų režisieriumi. Juozo Miltinio auklėtinis, baigęs jo dramos studiją. Ketverius metus ėjo kultūros rėmimo fondo ekspertų pirmininko pareigas. Trejus metus dirbo dėstytoju Vilniaus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Kino ir televizijos katedroje. 6 metus dirbo Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinėje mokykloje, dėstė mokomąjį dalyką „Kino filmų gamyba ir fotografija“, vedė mokykloje neformalaus švietimo „Kūrybinę studiją“ (fotografija, kinas, vaizduojamasis menas, pastatytas spektaklis „Vėtrungių vaikai“). Su Mikalojaus Daukšos, Valdorfo, šv. Kristoforo, Abraomo Kulviečio mokyklų, Mykolo Biržiškos, Salomėjos Nėries, Simono Daukanto gimnazijų, Algirdo muzikos mokyklos, Vilniaus licėjaus, Lietuvos dailės akademijos bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos auklėtiniais pastatė miuziklą „Ugnies medžioklė su varovais“ (kompozitorius G.Kuprevičius). Projekte AKIM (Aukštieji kultūros impulsai mokykloms) programą „Asmenybė ir aplinkybės“, įgyvendino su 8-nių Lietuvos mokyklų mokiniais, tame tarpe ir Zapyškio mokykos (16 ak. val.) Su Zapyškio bendruomenės centro vaikais ir jaunimu bendradarbiavimo projekte „Išmokime gyventi sveikiau“ įgyvendino 8 ak. val. programą „Jausmų atpažinimo ir emocijų raiškos treniruotės“. A. Maciulevičius ne tik dirba režisieriaus darbą, bet ir savo unikalią patirtį perteikia vaikams bei jaunimui paties įkurtoje Kūrybinių galių ugdymo studijoje „Kastalija“. Joje mokiniai užsiima savikūra ir savišvieta. Studijoje „Kastalija“ 7 klasės mokinys Kristijonas sukūrė filmą „Euronašlaičiai arba višta karalienė“ (konsultantas režisierius A. Maciulevičius), baigiamas kurti spektaklis „Melodija akardeonui“. Vilija Tarnavičiūtė – išsilavinimas aukštasis. Baigusi Vilniaus pedagoginio instituto matematikos mokytojos specialybę, Vilniaus aukštesniosios technikos mokyklos programuotojos specialybę, Kauno technologijos universiteto informatikos mokytojos specialybę. Dirba Zapyškio pagrindinėje mokykloje ir Kačerginės vaikų sanatorijos mokyklos „Žibutė“ matematikos ir informacinių technologijų mokytoja. Yra mokytoja metodininkė. Zapyškio pagrindinės mokyklos 7 klasės auklėtoja. Zapyškio bendruomenės centro pirmininkė. 18 metų socialinių, vaikų socializacijos, sveikatingumo ir kt. projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtis.


Lankančiųjų amžius: 6–8 m.
Viso vietų: 20
Laisvų vietų: 20

Programos veikimo adresas: Antakalnio g. 120, Vilnius