UNESCO kultūros paveldas pasaulyje, Lietuvoje ir Vilniuje


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 8 5 2121851
El. pastas: k.vizinyte@vsaa.lt
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

  1. nėra skiriama daug dėmesio kultūros paveldo pristatymui, todėl Agentūra sistemiškai pateiks pažintinę medžiagą apie pasaulio, Lietuvos ir Vilniaus kultūros paveldą ir išskirtinę vertę, dėl kurios buvo įrašyti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą,jo ypatingą vietą dabartinėje kultūroje. Programą sudarys teorinė dalis: paskaitos apie UNESCO pasaulio bei Lietuvos paveldo miestus bei praktinė dalis: ekskursijos bei užsiėmimai tradicinių Vilniaus miesto amatų dirbtuvėse. Vaikams suprantama forma bus pateikta aiški informacija apie UNESCO saugomus miestus: patekimo į šį sąrašą priežastis bei ypatingas vertes. Vaikai suvoks, kodėl Vilnius ir kiti kultūros bei gamtos objektai turi būti saugomi, puoselėjami, perduodami ateities kartoms.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai bus skatinami sužinoti daugiau informacijos apie savo šeimos materialųjį ar nematerialųjį paveldą ir pristatyti jį paskaitose. Vaikų pažanga ir sukauptos žinios bus vertinamos viktorinoje, kuri bus suorganizuota užsiėmimų pabaigoje.

 


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis istoriko išsilavinimas, aukštasis architekto išsilavinimas, 10 metų darbo su vaikų edukacinėmis programomis Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje

 


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis istoriko išsilavinimas, aukštasis architekto išsilavinimas, 10 metų darbo su vaikų edukacinėmis programomis Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje

 


Lektorius: Gediminas Rutkauskas
Lankančiųjų amžius: 9–12 m.