Turizmas - žygeivystė


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Turizmas ir kraštotyra
Telefonas: +37052611547
Kaina: 5.07 € mėnesiui
Programa neakredituota

Turizmas (keliautojų sportas) – kolektyvinė veikla, reikalaujanti iš jos dalyvių ne tik fizinės ištvermės, bet ir bendravimo, dorovinių, kultūrinių nuostatų  laikymosi. Tuo jis išskirtinai veiksmingas sveikatingumo, socializacijos nuostatoms įgyvendinti. Aktyvus keliavimas reikalauja ir daug specializuotų žinių, įgūdžių, kuriuos tegali perteikti keliavimo patirtį turintys specialistai. Būtent todėl didelę prasmę turi jaunųjų turistų būreliai, suburiantys mokyklų mokytojus ir žygeivystę pamėgusius moksleivius,  kad suteiktų galimybę ne tik organizuotai perteikti žinias, patirtį, bet ir nuolat burtų, aktyvintų, skatintų keliauti, pažinti, gyventi sveiką ir fiziškai aktyvų, žingeidų gyvenimą.

Moksleiviškos žygeivystės organizavimo pagrindinis tikslas: išmokyti keliauti teisingai ir turiningai. Ugdyti dorovines ir sveikatingumo nuostatas, sąmoningą požiūrį į kūno kultūrą. Perteikti ekologines žinias, puoselėti bendrumo su gamta ir žmonėmis dvasią, patirti pažinimo, aktyvaus keliavimo džiaugsmus.


Lankančiųjų amžius: 9–17 m.