Trumpalaikės edukacinės neformaliojo švietimo veiklos


Veiklos tipas: Kitos programos vaikams ir jaunimui
Veiklos sritis ir rūšis: Saugus eismas
Telefonas: +37052343944
El. pastas: rastine@vismc.lt
Kaina: 2.00 € už kartą
Programa neakredituota

TIKSLAS. Programos skirtos žmogaus saugos kompetencijai ugdyti – gebėjimui ir nusiteikimui naudotis individualia ir kolektyvine patirtimi pagrįstomis žiniomis ir sprendimais užtikrinant tinkamu elgesiu savo ir kitų žmonių saugumą.

UŽDAVINIAI: Mokyti vaikus vertinti ir suvokti žmogaus saugos svarbą ir saugaus elgesio principus, būti psichologiškai pasirengusiems tinkamai elgtis pavojingose situacijose; Atpažinti ir vertinti svarbiausius pavojų šaltinius, žinoti kaip jų išvengti; Ugdyti moksleivių saugų ir atsakingą elgesį įvairiose aplinkose,

Programos reikalingumas: Baigę programas moksleiviai gebės naudotis įgytomis žiniomis ir jas taikys praktinėje veikloje, įgis reikalingas vertybines nuostatas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Atliekami programų žinių įvertinimai, apibendrinimai, viktorinos, teminiai renginiai.


Lankančiųjų amžius: 4–19 m.