„Tranzitas“


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Pilietiškumas, Kita
Telefonas: 8-52461772
Kaina: Nemokamai
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta paaugliams, patiriantiems įvairius sunkumus šeimoje ar mokykloje. Per aktyvius, žaidimų ir kitus neformaliojo ugdymo metodus, bus siekiama gerinti paauglių socialinius įgūdžius. Įvairių grupelių - socialinių įgūdžių, žaidimų, meno, sporto - metu bus ugdomi konfliktų sprendimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, savęs pažinimo, konstruktyvaus savo nuomonės išreiškimo, sprendimų priėmimo gebėjimai, taip pat gebėjimai išklausyti ir priimti kito nuomonę. Paaugliams bus suteikiama galimybė save išbandyti įvairiose srityse, daugiau sužinoti apie save, ne tik įdomiai leisti laiką, bet ir ugdytis.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Motyvacija bus skatinama organizuojant kuo įvairesnes pažintines ir lavinančiojo pobūdžio veiklas bei per nuolatinį grįžtamąjį ryšį, aptariant individualius bei grupės pasiekimus ir pokyčius, pastiprinant vaikus ir akcentuojant sėkmės atvejus, vaikų pastangas, dalyvavimą bei būsimos veiklos galimybes. Vaikai bus skatinami pasidalinti savo įžvalgomis apie veiklas ir procesus.

Mokytojas išmokimo stebėjimą atliks kaupdamas informaciją per grįžtamąjį ryšį, įsivertinimą ir vertinimą. Bus rašomi kiekvienos grupės protokolai, kurie bus medžiaga ne tik savirefleksijai, bet ir gilesniam grupės procesų stebėjimui


Mokytojų kvalifikacija

Justyna Žuromskaja – aukštasis socialinio darbo (specializacija – neformalus vaikų ir jaunimo ugdymas),  4 metų darbo patirtis su vaikais ir jaunimu, papildomai studijuojama – VšĮ Menų terapijos centre - dailės terapijos metodų taikymas.


Mokytojų kvalifikacija

Justyna Žuromskaja – aukštasis socialinio darbo (specializacija – neformalus vaikų ir jaunimo ugdymas),  4 metų darbo patirtis su vaikais ir jaunimu, papildomai studijuojama – VšĮ Menų terapijos centre - dailės terapijos metodų taikymas.


Lankančiųjų amžius: 12–14 m.
Viso vietų: 15