Tramplinas


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Pilietiškumas, Kita
Telefonas: 8-52461772
Kaina: Nemokamai
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Tramplino programa skirta jaunuoliams nuo 14 iki 19 metų, kurie patiria socialinius ir psichologinius sunkumus mokykloje, šeimoje, tarp bendraamžių ar ieškodami darbo. Programos tikslas yra padėti jaunam žmogui pažinti save bei stiprinti asmeninius gebėjimus veikti kasdienybėje. Programą sudaro:

Individualus darbas  

  • Socialinės konsultacijos: jaunuoliai turi galimybę susitikti individualiai pasikalbėti apie jiems svarbias asmenines temas. Susitikimuose dažniausiai kalbama apie tai, kaip spręsti iškilusius sunkumus šeimoje, mokykloje ar tarp draugų, kaip pasirinkti profesiją, susirasti darbą, kaip elgtis nusižengus įstatymams ir kitomis temomis.
  • Atstovavimas: socialiniai darbuotojai kartu su jaunuoliu, priklausomai nuo situacijos, gali vykti į kitas institucijas, jei to negali padaryti šeimos nariai ar kiti artimieji.
  • Tarpininkavimas: darbuotojai kartu su jaunuoliu  dalyvauja pokalbyje dėl darbo, organizuoja pažintinius vizitus į profesines mokyklas, padeda susirasti laisvalaikio veiklą ir tarpininkauja kitose srityse.
  • Funkcionalus konsultavimas: pokalbiai tarp darbuotojų ir jaunimo neturi iš anksto nustatytos temos ar laiko trukmės. Socialiniai darbuotojai reaguoja į kylančius klausimus, dilemas, konfliktus pagal esamą situaciją.

Grupiniai užsiėmimai. Grupių metu siekiama per skirtingas kasdienines veiklas, pavyzdžiui, maisto gaminimą, stalo futbolo žaidimą, filmų žiūrėjimą, pokalbius rate, ugdyti jaunuolių bendravimo, savikontrolės, konfliktų sprendimo, komandinio darbo, savarankiško gyvenimo įgūdžius. Didelis dėmesys skiriamas saugaus bendravimo užtikrinimui, grupės procesams bei įgalinimui patiems jaunuoliams inicijuoti, planuoti veiklas ir jų įgyvendinimą. Grupiniai užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 16 iki 19 val.

Patirtiniai savaitgaliai. Tai ilgalaikė patirtinio ugdymo programa, kuri yra integruota į bendrą darbo su grupe procesą. Išvažiuojamųjų savaitgalių metu dėmesys skiriamas skirtingų kompetencijų ugdymui, pavyzdžiui, bendravimo, bendradarbiavimo, konfliktų sprendimo ir kitoms kompetencijoms. Jaunuoliai yra skatinami išsikelti asmeninius ir/ar grupinius iššūkius atliekant lauko ir vidaus patirtines užduotis. Didelis dėmesys skiriamas išgyventos patirties aptarimui (refleksijai), siekiant sąmoningai suvokti savo elgesį.

Mūsų darbuotojų komandai svarbu:

Tikslas. Manome, jog svarbiausia jaunam žmogui atpažinti ir suprasti savo ar aplinkos barjerus, kurie trukdo gerai jaustis ir veikti kasdienybėje. Siekiame sužadinti jų norą keisti situaciją, palydėjimą tame keitimo ir keitimosi procese. Tikime, jog sumažėjus vidiniams ir/ar išoriniams konfliktams jaunas žmogus galės adekvačiau vertinti savo situaciją ir daryti pasirinkimus.

Santykis su jaunuoliu. Veiklose mums svarbiausias akcentas yra pasitikėjimu grįstas santykis tarp jaunuolio ir darbuotojų bei tarp pačių jaunuolių. Su šeima dirbame tik tada, jei ji yra resursas, o ne trukdis, sprendžiant iškilusius sunkumus.

Komandinis darbas. Darbas komandoje mums svarbus, nes galime kompleksiškiau pažvelgti į jaunuolio ar grupės tikruosius poreikius bei ieškoti geriausio būdo juos atliepti. Esant poreikiui ir galimybei bendradarbiaujame su kitų institucijų darbuotojais.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vykdant Tramplino programą didelis dėmesys skiriamas išgyventos jaunuolių  patirties aptarimui (refleksijai), siekiant padėti jaunuoliams  sąmoningai suvokti savo elgesį. Aptarimai vyksta po kiekvieno grupinio užsiėmimo. Taip pat kiekvienas jaunuolis turi savo individualų planą, todėl individualių susitikimu metu aptariama, kaip jam sekasi jo laikytis.


Mokytojų kvalifikacija

Gintautas Katulis – psichologijos bakalauras; 4 metų darbo su vaikais ir jaunuoliais patirtis, vaidinimų ir pasirodymų organizavimas, laisvalaikio organizavimas, socialinių įgūdžių grupių vedimas, žygių ir stovyklų organizacimas, individualus darbas su sunkumus patiriančiais paaugliais ir jaunuoliais, darbas gatvėje su jaunuoliais.

 

Ugnė Raščiūtė – socialinio darbo 4 kurso studentė; 2 metų darbo patirtis su vaikais ir jaunuoliais. Socialinių įgūdžių grupių vedimas, žygių ir stovyklų organizacimas, individualus darbas su sunkumus patiriančiais paaugliais ir jaunuoliais, darbas gatvėje su jaunuoliais.


Mokytojų kvalifikacija

Gintautas Katulis – psichologijos bakalauras; 4 metų darbo su vaikais ir jaunuoliais patirtis, vaidinimų ir pasirodymų organizavimas, laisvalaikio organizavimas, socialinių įgūdžių grupių vedimas, žygių ir stovyklų organizacimas, individualus darbas su sunkumus patiriančiais paaugliais ir jaunuoliais, darbas gatvėje su jaunuoliais.

 

Ugnė Raščiūtė – socialinio darbo 4 kurso studentė; 2 metų darbo patirtis su vaikais ir jaunuoliais. Socialinių įgūdžių grupių vedimas, žygių ir stovyklų organizacimas, individualus darbas su sunkumus patiriančiais paaugliais ir jaunuoliais, darbas gatvėje su jaunuoliais.


Lankančiųjų amžius: 14–19 m.
Viso vietų: 15