Tinklinio pamokėlės


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37060108501
Programa akredituota

Per žaismingą tinklinio pagrindų mokymąsį vaikams formuoti sistemingus sveikatą stiprinančius fizinio aktyvumo įpročius bei poreikius, gebėjimą pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti, kritiškai mąstyti, būti atviriems naujovėms, kūrybiškai veikti dinamiškoje visuomenėje. Programa orentuota į fiziškai pasyvius arba mažai aktyvius, abejojančius, nepasitikinčius savo jėgomis mokinius, kurie nori keistis, bet dar nedrįso....( tinklinio populiarumui turėjo įtakos sėkmingas mokyklos komandų pasirodymas įvairaus lygio tinklinio varžybose, didelis skaičius vykdomų tinklinio varžybų mokyklos salėje bei jų nušvietimas mokyklos tinklapyje ir facebook paskyroje, vyresnių vaikų sukurti ir paplatinti filmukai apie mokyklos tinklinio rungtinių treniruotes, dalyvavimą varžybose). Programos vykdymo metu bus formuojami ir tobulinami bendrojo fizinio aktyvumo įgūdžiai, gerinamas asmenis fizinis bei emocinis pajėgumas, mokoma tinklinio technikos bei taktikos elementų pradmenų, propaguojamas sveikos gyvensenos ugdymasis, skatinamas pozityvus bendravimas, konstruktyvus bendradarbiavimas ir sprendimų priėmimas, sudaromos galimybės atsiskleisti organizaciniams gebėjimams. Mokinių, lankančių užsiėmimus, amžius gali svyruoti nuo 13 iki 18 metų. Pagal tą pačią programą bus sportuojama dviejose grupėse – atskirai mergaitės ir berniukai (nes labai skiriasi fizinis pajėgumas ir emocinė būsena). Grupę sudarytų 18 mokinių. Užsiėmimų trukmė 2 val. per savaitę. Programos turinys planuojamas vieneriems mokslo metams. Turinio įsisavinimas priklausys nuo mokinių individualių gebėjimų, įdėtų pastangų, lankomumo, motyvacijos išlaikymo. Programos turinys dalinai gali keistis atsisžvelgus į mokinių poreikius, norus bei interesus. Programoje numatytas turinys įsisavinamas rengiant tinklinio pamokėles – treniruotes, varžybinio pobūdžio treniruotes, dalyvaujant mokyklos bei kitų institucijų rengiamose mėgėjiško tinklinio varžybose bei sporto šventėse, peržiūrint sukauptą video medžiagą, stebint tinklinio  varžybas, vykstančias mokykloje, žiūrint Lietuvos ir tarptautines tinklinio varžybų transliacijas, vykstant pokalbiams ir diskusijoms, rengiant grupės bei mokyklos  tinklinio varžybas bei turnyrus. Vykdant šią programą lavinamos mokinių bendrosios ir dalykinės kompetencijos, kurios būtinos: vaikų asmeniniam gyvenimui, sėkmingam ugdymuisi formaliojo švietimo sistemoje,  įvairių veiklų gyvenime savarankiškam pasirinkimui ir kurios sudarys prielaidas  būti aktyviems benruomenės ir visuomenės nariams.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai lankys tinklinio pamokėles vedini skirtigų poreikų, norų ir interesų, turės skirtingus tikslus: kas norės padidinti fizinį pajėgumą, kas išmokti techniškai žaisti tinklinį, kas tiesiog smagiai praleisti laiką, o kas įgyti pasitikėjimo ir pabendrauti, susirasti draugų.... Todėl norint skatinti motyvaciją ir pažangą, reikia kievienam vaikui  sudaryti sąlygas patirti džiaugsmą, pasitenkinimą siekiant išsikeltų tikslų (treniruočių, veiklų įvairovė pagal lūkesčius; varžybėlių grupėje pagal asmeninius gebėjimus supaprastintomis taisyklėmis 1x1, 2x2, 3x3 ir t.t. organizavimas ; dalyvavimas mėgėjiškuose varžybose, turnyruose, sporto šventėse...apdovanojimų įteikimas ir t.t.). , lankantys tinklinio pamokėles, turės daugiau tinklinio praktinių įgūdžių, patirties, kuria galės pasidalinti kūno kultūros pamokose su kitais mokiniais bei padėti mokytojui vykdyti mokymą, kas pakels savivertę.  Su mokiniais vykdyti treniruočių refleksiją, varžybų analizę,  per kurią mokiniai įsivertins savo asmeninę ir kolektyvinę pažangą, išgirs vadovo  žodinius įvertinimus. Skelbti mokyklos tinklapyje straipsniukus su nuotraukomis apie vaikų paskiekimus dalyvaujant mokyklos varžybose.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis - Vilniaus pedagoginis institutas (1991), geografijos ir fizinio auklėjimo specialybės kursas, suteikta geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojos kvalifikacija. 2002 m suteikta kūno kultūros vyr. mokytojos kvalifikacinė kategorija. Paskutinius 18 metų dirbu kūno kultūros mokytoja inžinerijos licėjuje (anksčiau vadinosi M.Daukšos vid. m-kla. ,vėliau Viliniaus licėjus, dabar VGTU inžinerijos  Licėjus). Eilę metų vedu neformaliojo vaikų švietimo papildantį formalujį švietimą - tinklinio būrelius ( pradinio mokymo, būrelius pažengusiems, ruošiu mokyklos komandas dalyvavimui įvairaus lygio miesto tinklinio varžybose). Pati dalyvauju įvairių komandų sudėtyje ( mokyklos, VKKMD, Vilniaus miesto mokytojų...) mėgėjiškose tinklinio varžybose bei turnyruose.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis - Vilniaus pedagoginis institutas (1991), geografijos ir fizinio auklėjimo specialybės kursas, suteikta geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojos kvalifikacija. 2002 m suteikta kūno kultūros vyr. mokytojos kvalifikacinė kategorija. Paskutinius 18 metų dirbu kūno kultūros mokytoja inžinerijos licėjuje (anksčiau vadinosi M.Daukšos vid. m-kla. ,vėliau Viliniaus licėjus, dabar VGTU inžinerijos  Licėjus). Eilę metų vedu neformaliojo vaikų švietimo papildantį formalujį švietimą - tinklinio būrelius ( pradinio mokymo, būrelius pažengusiems, ruošiu mokyklos komandas dalyvavimui įvairaus lygio miesto tinklinio varžybose). Pati dalyvauju įvairių komandų sudėtyje ( mokyklos, VKKMD, Vilniaus miesto mokytojų...) mėgėjiškose tinklinio varžybose bei turnyruose.


Lankančiųjų amžius: 13–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461