Tinklinio mokyklėlė


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37065607928
Programa akredituota

ESMĖ. Žaidimas yra pratimas, per kurį vaikas ruošiasi gyvenimui. P.F.Lesgaftas.

Programa orientuota padėti siekti asmens fizinės, psichinės ir dvasinės darnos, t.y. stiprina įvairaus amžiaus vaikų sveikatą. Programa atveria galimybę patirti išlavinto, stipraus sveiko organizmo, kūno ir judesių grožio keliamą džiaugsmą, kuria prielaidas asmens saviraiškai ir savirealizacijai. Užsiėmimų metu išmoks žaisti tinklinį, turės sąlygas sąžiningai varžytis ir organizuoti varžybas, stebėti varžybas. Apimdama įvairias asmens fizinio aktyvumo raiškos formas programa sudaro sąlygas asmeniui pažinti save ir ugdyti fizinė bei dvasinė ištvermę, reikalingą kritinės situacijose, individualumą, tikėjimą sėkme siekiant fizinės bei dvasinės sveikatos.

TURINYS. Mokoma tinklinio technikos ir taktikos, lavinami fiziniai ir psichiniai gebėjimai, teikiama daug progų ugdyti doro, sąžiningo rungtyniavimo bei varžymosi, savitvardos, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Kaip programos turinį įsisavins lankantys vaikai priklauso nuo jų individualių gebėjimų ir pastangų, lankomumo.

VEIKLOS. Programoje turinį įsisavinti numatoma organizuojant, vaikų poreikius ir amžių atitinkančias veiklas. Vyks salės ir paplūdimio tinklinio treniruotės, varžybos, konkursai, sportinės ir pažintinės išvykos, varžybų stebėjimas mieste ir gimnazijoje, video peržiūros. Bus organizuojami renginiai tarp lankančių užsiėmimus vaikų, Kalėdinis ir Valentino dienai skirtas turnyras, mokysis ir teisėjaus varžybose. Analizuos stebėtas ir pačių žaistas varžybas.

NAUDA VAIKAMS. Lavinamos vaikų bendrosios ir dalykinės kompetencijos. Vaikai įgys kompetencijų, būtinų jų asmeniniam gyvenimui, turės įtakos sėkmingam vaikų ugdymuisi formaliojo švietimo sistemoje, padės lengviau spręsti iškilusias problemas. Tai kiekvienam, berniukui ir mergaitei, lengvai prieinama, azartiška, greita bei techniška sporto šaka. Žaisdami vaikai turės palankias sąlygas išlieti energiją, išreikšti savo vidinį ,,aš“ realizuoti save. Formuosis teigiamos charakterio savybės, savarankiškumas, iniciatyvumas, aktyvumas, dėmesingumas, jautrumas, protiniai gebėjimai. Tikimasi, kad vaikai sustiprės fiziškai ir pasijaus sveikesni, patirs naujų pojūčių, patirties, kartu formuos judėjimo įgūdžius ir gebėjimus, kurie reikalingi neįprastose situacijose, kasdieninėje praktinėje veikloje, prasmingai leis laisvalaikį. Programa yra grindžiama diferencijavimo, individualizavimo ir aktyvaus ugdymo nuostatomis.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pažangos skatinimas. Pastebint ir atskleidžiant vaikų stipriąsias puses ir jas toliau lavinant. Bendraujant su pačiais vaikais individualiai ir jų tėvais. Suteikiant galimybę dalyvauti tarpmokyklinėse ir miesto varžybose, konkursuose. Nukreipiant į sporto mokyklas siekti aukštesnio meistriškumo.

Pažangos vertinimas. Vaikų pažanga  bus vertinama testavimu, palygindami savo testų rezultatus, vaikai įsivertins padarytą pažangą. Aptariant žodžiu vaiko pažangą po užsiėmimo, aptariama pažanga žodžiu su vaiko tėvais. Žodžiu aptariant pasirodymus varžybose, konkursuose. Pagyrimo raštai, medaliai, taurės, atminimo dovanėlės.

Įsivertinimas. Vaikų refleksijos po užsiėmimų analizuojant savo sėkmes ir nesėkmes, tolimesnių tikslų numatymas siekiant įveikti sunkumus remiantis stiprybėmis. Vaikų refleksijos stebint varžybas ir video medžiagą. Analizuos savo atliktus testus ir vertins savo asmeninę pažangą.

Pasiekimų paliudijimas. Varžybos, konkursai, tėvų ir vaikų atsiliepimai. Informacija bus skelbiama gimnazijos svetainėje. www.vvkg.lt


Lankančiųjų amžius: 7–18 m.
Viso vietų: 60

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461