Teatro studija Vilniaus mieste


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Teatras
Telefonas: +37065555559
Programa akredituota

Teatrinis menas  – priemonė kūrybiškumo paieškai ir ugdymui. Teatrinėmis priemonėmis - etiudais, žaidimais, dainavimu, deklamavimu, scenos kalba ir scenos judesiu – bus siekiama užsiėmimų metu atskleisti mokinių kūrybiškumo potencialą, individualių galimybių ir patirties atskleidimą. Svarbiausia programos paskirtis atskleisti ir ugdyti mokinio saviraišką ir individualumą. Teatro studijoje vaikai susipažins su teatro istorija jos kryptimis. studijoje dirbsime komandoje, bei individualiai, improvizuosime, tobulinsime scenos kalbą bei scenos judesį, mokysimės aiškiai  reikšti mintis ir raišiai kalbėti. Lavinsime ritmo pojūtį, patys kursime scenarijus ir vaidinsime.

Vaikai galės laisvai reikšti savo emocijas ir nuomonę, ugdys toleranciją ir pakantumą kitų nuomonei, tautiškumą bei pilietiškumą.

Moksleiviai išmoks greitai reaguoti į situacijas, drąsiai priimti sprendimus, ugdys atsakomybės jausmą ne tik už save bet ir draugus.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Kūrybinės veiklos rezultato fiksavimas ar pristatymas žiūrovui. kūrybinio darbo aptarimas (vertinimas, skatinimas, refleksija, savianalizė). Vertinimas neformalus. naudojamas formuojamasis vertinimo būdas, kuris stiprina daromą mokinių pažangą, aktyvumą ir motyvaciją. geranoriškai bendradarbiaujant su moksleiviais teatro studijos vadovas stebės mokinių veiklas, komentuos,  teiks savo pastebėjimus, išskirs teigiamus dalykus, skatins pačius ugdytinius įsivertinti. pabaigoje bus naudojamas apibendrinamasis vertinimas, kurio metu refleksuodami mokiniai aptars veiklos rezultatus, asmeninius pasiekimus, kokias naujas žinias bei supratimą  įgijo. mokinių pasiekimai, naujos žinios bei įgytos kompetencijos atsiskleis jų refleksijose pokalbio metu, anketinėje apklausoje.


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas: Utenos dailės mokykla, Lietuvos Muzikos Akademija – aktorius, Lietuvos Edukologijos Universitetas – mokytojas

Patirtis: 22 metų aktorinio darbo, 4 metai Mykolo Romerio universitetas – teatro studijos vadovas – 8 režisūriniai darbai;

Įvairių teatrinių, kino, eduacinių ir prevencinių projektų Lietuvoje ir užsienyje organizatorius ir vydytojas.

Nuo 2014 m. laisvasis mokytojas. Nuo 2011 m. ,,Domino teatro“ aktorius. 


Mokytojų kvalifikacija

Išsilavinimas: Utenos dailės mokykla, Lietuvos Muzikos Akademija – aktorius, Lietuvos Edukologijos Universitetas – mokytojas

Patirtis: 22 metų aktorinio darbo, 4 metai Mykolo Romerio universitetas – teatro studijos vadovas – 8 režisūriniai darbai;

Įvairių teatrinių, kino, eduacinių ir prevencinių projektų Lietuvoje ir užsienyje organizatorius ir vydytojas.

Nuo 2014 m. laisvasis mokytojas. Nuo 2011 m. ,,Domino teatro“ aktorius. 


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461