Teatro studija vaikams ir jaunimui „Mano paties kiečiausias variantas“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Teatras
Telefonas: +37052457441
Programa akredituota

Teatro studija vaikams ir jaunimui - "Mano paties kiečiausias variantas", tai programa, skirta supažindinti ir įtraukti vaikus ir jaunimą į teatro, kaip meno, objekto, metodo ar kūrybinio įkvėpimo, erdvę. Vaikai ir jaunimas turės galimybę lavinti dalykines teatro pamokos kompetencijas, emocinio intelekto pagrindus, komandinės veiklos įgūdžius. Mokoma pritaikyti ir įprasminti teatrinės raiškos ir bendruosius gebėjimus grupės, klubo, vietos bendruomenės socialiniame gyvenime.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai įsivertina pamokos refleksijos metu analizuodami ir stebėdami savo bei kitų mokinių socialinių bei kūrybinių kompetencijų augimą. Įsivertinimai atliekami neformaliais ugdymo metodais, atsižvelgiant į vidurinio ugdymo bendrųjų programų rekomendacijas.


Mokytojų kvalifikacija

Teatro edukologijos magistras. Pedagoginis darbo stažas 7 metai.


Mokytojų kvalifikacija

Teatro edukologijos magistras. Pedagoginis darbo stažas 7 metai.


Lankančiųjų amžius: 10–18 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461