Teatro studija paaugliams ,,Teatro studija jaunimui“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Teatras
Telefonas: +370 60407578
Programa akredituota

Pasitelkus teatrinės raiškos priemones skatinti programos dalyvių kūrybingumą, vaizduotę, emocinį intelektą, kritinį mąstymą, plėsti požiūrių įvairovę. Patyriminių užsiėmimų metu atrasti teigiami meniniai išgyvenimai stiprins dalyvių savivertę, ugdys holistinį aplinkos suvokimą, skatins gilinti ir plėsti meninę patirtį. Programos dalyviai ne tik susipažins su spektaklio kūrimo principais, bet ir patys dalyvaus spektaklio kūrime, meninėse kompozicijose, kūrybiniuose teatro studijos vakaruose, bendruomenės šventėse. Stebės profesionalius spektaklius, dalyvaus diskusijose ir teatriniuose seminaruose. Galės tiesiogiai pažinti profesionalių menininkų užkulisius organizuojamų gyvų susitikimų metu.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Įvairiapusės teatrinės raiškos priemonės suteiks galimybę programos dalyviams patirti emocinę iškrovą, spręsti vidinius ir tarpasmeninius konfliktus saugioje kūrybinėje aplinkoje, patiriant moralinį pasitenkinimą kūrybinio proceso metu, bei kūrybinį džiaugsmą, kuris bus fiksuojamas rašant tekstus, kuriant trumpus vaizdelius bei dalyvaujant teatro studijos kūrybiniuose vakaruose.


Lankančiųjų amžius: 11–13 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461