Teatro studija „Menas būti“


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Teatras
Telefonas: 852443773
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Pagrindinis programos tikslas – per kokybišką patirtį skatinti ugdytinių dvasinį brendimą, ugdyti pažinimo galias, padėti įgyti teatro kompetencijos pradmenis ir jais pasinaudoti kultūriniame gyvenime.

Programos uždaviniai:

  1. Užsiėmimų metu siekti, kad vaikai ir jaunuoliai mokytųsi kūrybiškai reikšti savo mintis, jausmus, požiūrį panaudodami jų galimybes atitinkančias teatro priemones;
  2. Mokyti ugdytinius per teatrinę raišką pažinti savo pačių ir kitų žmonių dvasinį pasaulį, elgesį, jų skirtumus;
  3. Mokyti vaikus ir jaunuolius įžvelgti teatro meno svarbą savo pačių ir bendruomenės kultūriniame gyvenime, apmąstyti teatrinę veiklą ir įgytą patirtį.

Ugdytiniai mokydamiesi pagal teatro programą, kaups patirtį šiose veiklos srityse:

  1. Teatro raiška (kūryba). Teatro raiška apima: dramos siužeto vaidinimo kūrimą, sceninį apipavidalinimą, vaidybą, trumpų scenelių rengimą ir parodymą žiūrovams;
  2. Vaidinimų stebėjimas, interpretavimas, vertinimas. Šiose veiklose mokiniai ugdomi kaip teatro žiūrovai, siekiama, kad vaikai ir jaunuoliai išsiugdytų supratingą ir kritišką žvilgsnį į teatro produkciją bei norėtų gerinti savo pačių teatrinę raišką;

Teatro svarbos socialiniame, kultūriniame gyvenime pažinimas. Šioje veiklos srityje vaikai ir jaunuoliai ugdomi, kaip kultūros proceso dalyviai. Šią veiklą siekiama ugdytinius motyvuoti tęsti ir palaikyti geriausias teatro tradicijas ir vertybes.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Nuolat su vaikais aptariamas ugdymo procesas ir pasiekti rezultatai. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje skiriamas laikas vaiko refleksijai, sudaromos sąlygos vaikui išsakyti savo lūkesčius ir poreikius. Programos pradžioje vaikai, norintys pažinti savo asmenybę turės galimybę dalyvauti anoniminiuose asmenybės ypatumų tyrimuose, o programos pabaigoje turės galimybę įsivertinti kaip kito asmenybės ypatumai.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštass universitetinis išsilavinimas, 5 m. pedagoginė patirtis, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštass universitetinis išsilavinimas, 5 m. pedagoginė patirtis, aukštos dalykinės ir bendrosios kompetencijos.


Lankančiųjų amžius: 7–13 m.
Viso vietų: 40