Teatro studija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Teatras
Telefonas: +37065520555
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Vis daugiau ir daugiau laiko vaikai praleidžia prie išmaniųjų telefonų ir kompiuterių, todėl teatro studijos veikla yra puiki galimybė pailsinti akis, susitelkti į visai kitokių gebėjimų lavinimą: komunikavimo, vaidybos, kūrybiškumo, emocinio intelekto ir kt. Teatro studijos užsiėmimuose gausu komandinių žaidimų padedančių gerinti  grupės atmosferą, mokančių dirbti grupėse, bendradarbiauti, susirasti draugų. Vyksta nuolatinis asmenybės augimas, nes teatras skatina stebėti ir analizuoti save, aplinką. O teatro metodai padeda pažvelgti į problemas iš šalies, parodo konfliktų sprendimo kelius. Trumpų spektaklių kūrimas, jų pristatymas draugams, bendruomenei dovanoja  kūrybos džiaugsmą, pasitikėjimą savimi, praplečia kultūrinį akiratį, estetinę nuovoką.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Be mokytojo vertinimo didelę reikšmę turi pačių mokinių  įsivertinimas. Vyksta atskirų veiklos etapų aptarimas, refleksija. Dalyviai skatinami dalyvauti įvairiuose renginiuose, festivaliuose (Vilniaus miesto ugdymo įstaigų festivalis „Vaidenis“, LVJC festivalis “Žodžiai“), įvairiuose Atviro jaunimo centro „Mes“ projektuose, kūrybinėse vasaros stovyklose.


Mokytojų kvalifikacija

Kultūros – švietimo darbo organizatorė (Vilniaus kultūros mokykla)

Kultūros darbo organizatorė ( Klaipėdos Universitetas)

 Edukologijos krypties dalyko pedagogika/ Mokytojo profesinė kvalifikacija (Šiaulių Universitetas)

Teatro mokytoja metodininkė ( tiflopedagogė).

  1. mokytojos patirtis 23 m.

Kompetencijos: profesinės, informacinių technologijų, ugdymo aplinkos kūrimo, darbo planavimo ir tobulinimo, ugdymo proceso valdymo, jaunimo pažinimo, motyvavimo ir paramos, asmeninio tobulėjimo.


Mokytojų kvalifikacija

Kultūros – švietimo darbo organizatorė (Vilniaus kultūros mokykla)

Kultūros darbo organizatorė ( Klaipėdos Universitetas)

 Edukologijos krypties dalyko pedagogika/ Mokytojo profesinė kvalifikacija (Šiaulių Universitetas)

Teatro mokytoja metodininkė ( tiflopedagogė).

  1. mokytojos patirtis 23 m.

Kompetencijos: profesinės, informacinių technologijų, ugdymo aplinkos kūrimo, darbo planavimo ir tobulinimo, ugdymo proceso valdymo, jaunimo pažinimo, motyvavimo ir paramos, asmeninio tobulėjimo.


Lankančiųjų amžius: 9–19 m.
Viso vietų: 20