Teatro studija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Teatras
Telefonas: 867691940
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Būrelio veikla apima šias sritis: teatro raišką (kūrybą), vaidinimų stebėjimą, interpretavimą, vertinimą ir teatro svarbos socialiniame kultūriniame gyvenime pažinimą. Iš pradžių mokiniai mokomi reikšti tam tikrą turinį ir vartoti teatro raiškos priemones, po to mokosi suprasti turinį, išskirti priemones aiškindamiesi savo pačių ir kitų vaidinimą. Kurdami dramos siužetus, mokiniai vaizduos jiems aktualias ir iš gyvenimo, liaudies bei literatūrinių pasakų gerai pažįstamas konfliktines situacijas. Mokiniai, atlikdami jau žinomas ir naujas užduotis, įtvirtins laisvumo, orientavimosi, bendravimo, improvizavimo, kvėpavimo ir balso valdymo gebėjimus. Išsamiai bandys išnagrinėti 3-4 mizanscenų, raiškos priemonių naudojimo, su kitais dalykais integruotų vaidybinių situacijų pavyzdžius, pagal juos kurs savo variantus. Tiek per teatrinę raišką, tiek per vaidinimų interpretavimą bus puoselėjamos mokinių įžvalgos apie tai, kokią svarbą teatras turi jų pačių ir klasės, mokyklos, įvairių kultūrų bendruomenių, visuomenių gyvenime. Teatro programoje numatyta veikla bus glaudžiai integruojama su kitų meninių dalykų (dailės, šokio, muzikos) veikla ir siekiamais pasiekimais.

Dalyvausime Vilniaus m. ir rajono Teatrų festivaliuose bei šventėse, klubose  organizuosime Teatro dieną, padėsime organizuoti ir dalyvausime įvairiuose mokykloje renginiuose (Rudenėlio popietę, Žemės dieną, Kalėdinę popietę). Sukurtus spektaklius matys ne tik klubo mokiniai, bet ir lopšelių-darželių auklėtiniai, kitų miesto mokyklų mokiniai. Su būrelio mokiniais žiūrėsime profesionalių aktorių spektaklius, vyksime į ekskursijas.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų pažanga bus vertinama žodžiu,bendradarbiaujant  mokytojui ir vaikams ir nesiejama su pažymiu.Vaikai bus skatinami analizuoti savo pasiekimus .Bus išklausomi jų pastebėjimai ir pasiūlymai  didinant jų meninio ugdymo motyvaciją. Vyksta atskirų veiklos etapų aptarimas, refleksija. Dalyviai skatinami dalyvauti įvairiuose renginiuose, festivaliuose.


Mokytojų kvalifikacija

1983 m. – Vilniaus pedagoginis institutas, lenkų kalbos mokytoja

1988 m.– Šiaulių pedagoginis universitetas, pradinių klasių vyr. mokytoja

2016 m. – seminaras ,,Margasparnė mūsų pasaka‘‘

2015 m. – seminaras,,Išsaugokime pasaką‘‘

pradinių klasių vyr. mokytoja – 30 m.

teatro mokytojos patirtis – 6 m.

Kompetencijos: profesinės, informacinių technologijų, ugdymo aplinkos kūrimo, darbo planavimo ir tobulinimo, ugdymo proceso valdymo, vaikų pažinimo, motyvavimo ir paramos, asmeninio tobulėjimo.


Mokytojų kvalifikacija

1983 m. – Vilniaus pedagoginis institutas, lenkų kalbos mokytoja

1988 m.– Šiaulių pedagoginis universitetas, pradinių klasių vyr. mokytoja

2016 m. – seminaras ,,Margasparnė mūsų pasaka‘‘

2015 m. – seminaras,,Išsaugokime pasaką‘‘

pradinių klasių vyr. mokytoja – 30 m.

teatro mokytojos patirtis – 6 m.

Kompetencijos: profesinės, informacinių technologijų, ugdymo aplinkos kūrimo, darbo planavimo ir tobulinimo, ugdymo proceso valdymo, vaikų pažinimo, motyvavimo ir paramos, asmeninio tobulėjimo.


Lankančiųjų amžius: 7–8 m.
Viso vietų: 12