Teatro studija


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Teatras
Telefonas: +370 60407578
Programa akredituota

Programos dalyviai dalyvaus teatro studijos veikloje. Vaidins spektakliuose,  meninėse kompozicijose, dalyvaus organizuojant ir rengiant įvairius rajono renginius. Bendradarbiaus su įvairiomis bendruomenės institucijomis. Dalyvaus įvairiuose respublikiniuose renginiuose, šventėse, konkursuose. Stebės ir analizuos profesionalius spektaklius. Dalyvaus teatriniuose seminaruose. Teatro studijoje mokiniai bus ugdomi kaip teatro kūrėjai, teatro žiūrovai ir kultūros proceso dalyviai.  Bus siekiama, kad jie įgytų supratimą apie teatro kūrybą, išbandytų save ir parodytų savo kūrybines galimybes, saviraišką,  įgytų žinių ir gebėjimų, glaudžiai susijusių  su teatru ir kultūra.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Programos dalyviai su savo kūrybiniais darbais (spektakliais, renginiais, kompozicijomis) pasirodys įvairiuose Antakalnio bendruomenės renginiuose, respublikinėse šventėse,  konkursuose, projektuose.  Apie sukurtus ir parodytus vaidinimus bus diskutuojama, rašoma spaudoje, fiksuojama foto ir vaizdo medžiaga. Programos dalyvių kūrybiniai darbai bus įamžinami ir įprasminami.


Lankančiųjų amžius: 14–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461