Teatrinių improvizacijų dirbtuvės


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Teatras
Telefonas: 85276572
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Teatrinių improvizacijų tikslas – išlaisvinti vaiko ar jauno žmogaus jausmus, ugdyti gebėjimą juos skirti, įvardinti ir išreikšti. Pažindami skirtingas teatrinės raiškos priemones, mokysimės pastebėti save ir kitus, tapti komanda, bendradarbiauti, vieningai išsikelti tikslus ir jų siekti. Kartu dirbdami, diskutuodami, kalbėdami sau ar grupės draugams aktualiomis temomis, kurdami ir ruošdami individualius arba grupinius etiudus sieksime bendro tikslo – iš savo minčių, svajonių, baimių, lūkesčių, iš visko, kas labiausiai rūpi kurti savo spektaklį, savo sceną ir teatrą...


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai turės galimybę vertinti vieni kitus ir patys save. Kartu aptarsime ir pozityviai įvertinsime


Mokytojų kvalifikacija

Studijos vadovas baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kur įgijo aktoriaus specialybę  ir teatro bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Turi patirties neformalaus ugdymo darbe su vaikais ir jaunimu. Nuo 2010 metų dirba aktoriaus darbą teatre, vaidina televizijos serialuose. Šiuo metu yra VšĮ Užupio teatro aktorius. 


Mokytojų kvalifikacija

Studijos vadovas baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kur įgijo aktoriaus specialybę  ir teatro bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Turi patirties neformalaus ugdymo darbe su vaikais ir jaunimu. Nuo 2010 metų dirba aktoriaus darbą teatre, vaidina televizijos serialuose. Šiuo metu yra VšĮ Užupio teatro aktorius. 


Lankančiųjų amžius: 8–13 m.
Viso vietų: 24