„Teatras vaikams atveria pasaulį“


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Teatras
Telefonas: +37067097832
Programa neakredituota

Siekiama tenkinti pagrindinius vaiko meninius poreikius per teatro meną. Teatrinio meninio ugdymo veiklos paskirtis visapusiškai harmonizuoti vaiko asmenybę, pasitelkiant teatro meno sritis – muzika, skaitymas, dailė, šokis. Nes šios veiklos sritys labiausiai prieinamos vaikams nuo 6 metų ir atskleidžia vaiko saviraišką. Šis amžius suteikia didžiausias galimybes ir yra optimaliausias atskleisti ir puoselėti įvairiapusiškus vaiko kūrybinius gebėjimus. Teatrinė meninė veikla siejama su visa vaiko socializacija. Programa remiasi holistiniu mokyklinio amžiaus vaiko ugdymu sąveikoje su mokykla, šeima, integruojant teatro meno sritis. Ši programa individuali meninio ugdymo programa parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ministro įsakymu 2009 sausio 19 dienos, nr. įsak –105. dėl vaikų ugdymo programos patvirtinimo vyriausybės nutarimu 2005 metų sausio 24 nr. 82. III priedo 3.priemonė.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Skatinimas - supažindinimas su profesionaliais ir įžymiais teatro atstovais. Vertinimas - spektaklių stebėjimas, vertinimas, aptarimas. Įsivertinimas - per dėmesio lavinimą ir atradimus. Pvz "aš pasakoju, ką girdžiu, ką matau, ką jaučiu, kas mane supa, paliečiu ranka dangų, atrandu savo vietą."


Mokytojų kvalifikacija

Teatro meno pedagogika,meno pedagogikos laipsnis, lietuvių kalbos pedagogika - mokytojo kvalifikacija.


Mokytojų kvalifikacija

Teatro meno pedagogika,meno pedagogikos laipsnis, lietuvių kalbos pedagogika - mokytojo kvalifikacija.


Lankančiųjų amžius: 6–14 m.
Viso vietų: 72