„Teatras prasideda nuo rūbinės“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Teatras
Telefonas: 8 67200408
Programa akredituota

Tai programa, skirta 1–4 klasių amžiaus vaikams. Teatro užsiėmimuose siekiama skatinti  mokinių dvasinį brendimą, ugdyti pažinimo išgales, padėti įgyti teatro kompetencijų pradmenis  ir mokyti jais pasinaudoti kultūriniame  gyvenime.

Teatro užsiėmimuose vaikai kaups patirtį šiose srityse :

  • teatro raiška (kūryba);
  • vaidinimų stebėjimas, interpretavimas, vertinimas.

Programos metu vaikai vaidins situacijas pagal lietuvių, kitų tautų folkloro ir literatūrines pasakas, kitus kūrinius, kurs vaidybines situacijas, dalyvaus bendruomeniniuose spektakliuose, kurs dialogus, monologus. Stebės ir vertins profesionalų vaidinimus, įsitrauks į visuomeninį gyvenimą, dalyvaus socialiniuose projektuose. Taps scenarijaus, dekoracijų kūrėjais, aktoriais, mokysis įsivertinti.

Programa kuriama ne tik aktyvų užimtumą po pamokų, bet ir siekama, kad teatras taptų mėgiama gyvenimo dalimi.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai nuolat skatinami gaudami žodinį mokytojo grįžtamąjį ryšį proceso metu. Įsivertinti savo indėlį, pasiekimus, elgesį gali periodiškai, mokytojo padedami ir išdiskutavę pildydami refleksijos aprašą. Kartą per pusmetį kiekvienas mokinys gauna iš mokytojo suasmenintą, išsamų pasiekimų vertinimą — aprašą, kurį turi galimybę kartu su mokytoju aptarti individualiai.


Lankančiųjų amžius: 7–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461