Tapybos studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 868658086
Kaina: 8.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Būrelyje kalbama apie kūrybą, kaip labai svarbią ir neatsiejamą mūsų gyvenimo ir būties dalį, kurioje visa aplinka tiesiogiai paliesta žmogaus poreikio estetinių vertybių kūrimui ir vartojimui, nuo artimiausios buitinės aplinkos iki visuomenės poreikius tenkinančios socialinės visumos.

Mūsų tikslas - lavinti talentus ir gebėjimus, ugdyti laisvą kūrybišką asmenybę, sukurti sąlygas kūrybinėms galioms atsiskleisti, suteikiant galimybę pažinti meną ir tobulėti šiame procese.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Matuojamas asmeninis tobulėjimas, pastangos, rengiamos darbelių parodos, diskutuojama apie pasiektus tikslus, naudotas priemones.


Lankančiųjų amžius: 6–14 m.
Viso vietų: 12