Tapybos būrelis


Programa galiojo iki: 0000-00-00
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 868517844
Kaina: 10.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Pagrindinis būrelio tikslas - vaikų ir jaunimo estetinis auklėjimas, skatinantis domėtis menu, kūrybinio sąmoningumo ugdymas ir lavinimas, supažindinimas su meno kryptimis, istorija ir dailininkų kūryba. 

Kadangi moksleivių meninio išprusimo ir pasirengimo lygis yra skirtingas, pradinėje stadijoje užsiėmimų metu numatytas individualus darbas su kiekvienu atskirai ar apjungiant į atskiras grupes pagal pasirengimo lygį, parenkant ir paskirstant užduotis pagal kiekvieno sugebėjimus. Vėliau, pasiekus bendrą ugdymo lygį, užduotys gali būti skiriamos vienodo sudėtingumo visiems būrelio nariams.


Lektorius: Arvydas Bagdonas
Lankančiųjų amžius: 15–28 m.