Taikomųjų mokslų fakultetas: įdomioji matematika, chemija.


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Technologijos, Kita
Telefonas: 8 67200408
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

  1. mokinių susidomėjimas matematika, atlikdami nestandartines užduotis mokiniai ugdysis matematinį mąstymą. Bus atliekami praktiniai, laboratoriniai bandymai, eksperimentai, stebėjimai ir taip mokiniai susipažins su cheminiais ir fizikiniais reiškiniais. Atliekant projektus bus stiprinama socialinė kompetencija.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. motyvacija bus skatinama leidžiant rinktis aktualias temas, atlikti tyrimus, dalyvauti bendruose projektuose. Apie pasiekimus ir grįžtamąjį ryšį mokinys informaciją gaus tiesiai iš pedagogo, o kartą per pusmetį – individualų pasiekimų aprašą.


Mokytojų kvalifikacija

  1. matematikos specialistė, turinti 20 metų pedagoginio darbo stažą, gabiųjų akademijos įkūrėja, tiksliųjų mokslų fakulteto mažiesiems įkūrėja.


Mokytojų kvalifikacija

  1. matematikos specialistė, turinti 20 metų pedagoginio darbo stažą, gabiųjų akademijos įkūrėja, tiksliųjų mokslų fakulteto mažiesiems įkūrėja.


Lektorius: Rasa Smagurauskienė
Lankančiųjų amžius: 7–19 m.