Taikomoji robotika - Vilnius


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Technologijos, Techninė kūryba, Informacinės technologijos
Telefonas: +37052526213
Kaina: 40.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 25.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Robotų projektavimas, konstravimas ir programavimas. Duomenų registravimas elektriniais įrenginiais ir jų analizė. Rementis Lego sukurta mokymo programa 4C (bendrauk,konstruok, mąstyk ir tęsk), mokiniai ugdo komandinio darbo įgūdžius, mokydamiesi robotikos ir programavimo pagrindų.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokiniai baigę programą gaus atitinkamus sertifikatus, nurodančius jų pasiekimus. Savo sukurtais modeliais mokiniai dalyvauja varžybose (regioninėse ir nacionalinėse), nugalėtojai apdovanojami prizais.


Mokytojų kvalifikacija

Ugdytojai turi atitikti programos veiklų ypatybes ir būti pasirengę dirbti su vaikais. Teisę dirbti neformaliojo švietimo mokytoju apibrėžia Švietimo įstatymo 48 str. Ir turi išklausyti mažiausiai 48 akademinių valandų Robotikos Akademijos kursus.


Mokytojų kvalifikacija

Ugdytojai turi atitikti programos veiklų ypatybes ir būti pasirengę dirbti su vaikais. Teisę dirbti neformaliojo švietimo mokytoju apibrėžia Švietimo įstatymo 48 str. Ir turi išklausyti mažiausiai 48 akademinių valandų Robotikos Akademijos kursus.


Lankančiųjų amžius: 14–18 m.
Viso vietų: 280