Sveikos gyvensenos mokymo programa


Veiklos tipas: Kitos programos vaikams ir jaunimui
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: +37052343944
El. pastas: rastine@vismc.lt
Kaina: 2.00 € už kartą
Programa neakredituota

Mokymo programa orientuota į vaikų sveikos gyvensenos ugdymą.

Sveikatos ugdymas – tai sąmoningai sudarytos sąlygos, kurių tikslas – ne tik suteikti žinių, bet ir padėti formuotis teigiamoms sveikatos atžvilgiu elgesio nuostatoms bei sveikos gyvensenos įgūdžiams, atsisakyti žalingų įpročių bei keisti požiūrį į sveikatą (PSO, 1994).

TIKSLAS: Padėti įgyti visuminę sveikatos sampratą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas.

UŽDAVINIAI:

  • Suteikti žinių, padedančių stiprinti bei gerinti savo sveikatą.
  • Mokyti pažinti save ir aplinką.
  •  Padėti suprasti kenksmingų įpročių ir kitų sveikatą silpninančių veiksnių žalą.

Programos reikalingumas: Gebės naudotis įgytomis žiniomis ir jas taikys praktinėje veikloje.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Atliekami programos žinių įvertinimai, apibendrinimai.


Lankančiųjų amžius: 4–18 m.