Sveikatos stiprinimas


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 852766729
Kaina: 17.96 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 2.96 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta mokyklinio amžiaus vaikams, norintiems aktyviai, turiningai, tikslingai praleisti laisvalaikį, išmokti plaukti įgyti bei stiprinti bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas.  Programos trukmė 1 ugdymo metai, bet pagal poreikį galima tęsti ir toliau.

Programa apima teorinius ir praktinius užsiėmimus baseine, kuria siekiama suteikti saugaus elgesio vandenyje žinių, išmokyti gyvybiškai svarbių plaukimo įgūdžių bei tobulinti plaukimo techniką, lavinant sveikatai reikšmingiausias fizines ypatybes(ištvermę, jėgą ir lankstumą). Be to, tai puiki galimybė vaikams stiprinti sveikatą bei imunitetą, nes plaukimas kompleksiškai grūdina organizmą, skatina augimą ir vystymąsi, gerina medžiagų apykaitą . Tai ir prevencinė priemonė, kuria siekiama išvengti nelaimingų atsitikimų prie atvirų vandens telkinių. Moksleiviai bus supažindinti su saugaus elgesio prie vandens ir vandenyje taisyklėmis, mokomi plaukti įvairiais plaukimo būdais, mokomi panerti po vandeniu, šokinėti taisyklingai ir saugiai, kadangi dažniausios nelaimingų atsitikimų vandenyje ir prie vandens priežastys – nemokėjimas plaukti, saugių taisyklių nepaisymas bei savo galimybių pervertinimas. Programos turinys  apima tris vaikų pasirengimo lygius, (pradinį, tarpinį ir pažengusį) ir yra  individualizuojamas ir diferencijuojamas, atsižvelgiant į vaiko amžių, gebėjimus ir esamus sveikatos sutrikimus.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Visų užsiėmimų metu stebimos vaikų pastangos, veikla ir daroma pažanga, jie skatinami pagyrimais. Du kartus per metus vaikai išsamiai testuojami, o testų rezultatai aptariami su vaikais, taip motyvuojant juos tolimesnei veiklai. Taip pat vaikai motyvuojami, kas mėnesį vedant atviras pamokas, stebint tėvams, bendrai aptariant vaikų pasiekimus. Centre taikomi trys vertinimo tipai:

Diagnostinis vertinimas vykdomas, siekiant išsiaiškinti vaiko gebėjimus, pradėjus lankyti pratybas, ir padarytą pažangą, baigus ugdymo programos temą, siekiant numatyti tolesnio mokymo galimybes, įveikti sunkumus.

Formuojamasis vertinimas vyksta, stebint vaikų individualų darbą įvairiose situacijose, individualiai aptariant vaiko veiklos sėkmingumą, daromą pažangą ugdymo proceso metu (pratybų lankomumas, vaikų pastangos, numatytos veiklos atlikimas, rezultatai, gebėjimai dirbti grupėje, aktyvumas, dalyvavimas renginiuose, pagerėjęs elgesys, vertybinių nuostatų įgijimas ir pan.).

Apibendrinamasis vertinimas vykdomas, atsižvelgiant į vertinimo kriterijus. Vaikai vertinami 2 kartus per metus, duomenis fiksuojant dienyne. Mokslo metų pabaigoje vaikai skatinami jų pasiekimų lygį atitinkančiais pažymėjimais


Mokytojų kvalifikacija

Visos mokytojos turi aukštąjį universitetinį  išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją,  8 iš jų turi daugiau nei 15 metų, viena- dviejų metų  patirtį.


Mokytojų kvalifikacija

Visos mokytojos turi aukštąjį universitetinį  išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją,  8 iš jų turi daugiau nei 15 metų, viena- dviejų metų  patirtį.


Lektorius: Nijolė Strazdienė, Vida Paškevičienė,Aurelija Jacevičienė, Audronė Breimelienė, Almida Česnakavičienė, Alina Čemierys, Valentina Keraminienė, Reda Sakalienė
Lankančiųjų amžius: 7–19 m.
Viso vietų: 1095

Mėnesinis mokestis 2 kartai per savaitę 17,96€, 

mėnesinis mokestis 1 kartą per savaitę 8,98€