Sveikatos atstatymas ir stiprinimas


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Kita
Telefonas: 852766729
Kaina: 8.98 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Programa skirta mokyklinio amžiaus vaikams, norintiems aktyviai, turiningai, tikslingai praleisti laisvalaikį, išmokti plaukti įgyti bei stiprinti bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas.  Programos trukmė 1 ugdymo metai, bet pagal poreikį galima tęsti ir toliau.

Programa apima teorinius ir praktinius užsiėmimus salėje, ir yra skirta vaikams, turintiems judamojo aparato sutrikimų. Ji pritaikyta ugdyti taisyklingą laikyseną , koreguoti netaisyklingą, stabilizuoti ir koreguoti stuburo iškrypimą, mokyti plokščiapėdystės profilaktikos pratimų ir gerinti fizinį pasirengimą , kartu suteikiant sveikos gyvensenos pagrindus.

programa baseine siekiama suteikti saugaus elgesio vandenyje žinių, išmokyti gyvybiškai svarbių plaukimo įgūdžių bei tobulinti plaukimo techniką, lavinant sveikatai reikšmingiausias fizines ypatybes(ištvermę, jėgą ir lankstumą). Be to, tai puiki galimybė vaikams stiprinti sveikatą bei imunitetą, nes plaukimas kompleksiškai grūdina organizmą, skatina augimą ir vystymąsi, gerina medžiagų apykaitą .Programos turinys  apima tris vaikų pasirengimo lygius, (pradinį, tarpinį ir pažengusį) ir yra  individualizuojamas ir diferencijuojamas, atsižvelgiant į vaiko amžių, gebėjimus ir esamus sveikatos sutrikimus.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Visų užsiėmimų metu stebimos vaikų pastangos, veikla ir daroma pažanga, jie skatinami pagyrimais. Du kartus per metus vaikai išsamiai testuojami, o testų rezultatai aptariami su vaikais, taip motyvuojant juos tolimesnei veiklai. Taip pat vaikai motyvuojami, kas mėnesį vedant atviras pamokas, stebint tėvams, bendrai aptariant vaikų pasiekimus. Centre taikomi trys vertinimo tipai:

Diagnostinis vertinimas vykdomas, siekiant išsiaiškinti vaiko gebėjimus, pradėjus lankyti pratybas, ir padarytą pažangą, baigus ugdymo programos temą, siekiant numatyti tolesnio mokymo galimybes, įveikti sunkumus.

Formuojamasis vertinimas vyksta, stebint vaikų individualų darbą įvairiose situacijose, individualiai aptariant vaiko veiklos sėkmingumą, daromą pažangą ugdymo proceso metu (pratybų lankomumas, vaikų pastangos, numatytos veiklos atlikimas, rezultatai, gebėjimai dirbti grupėje, aktyvumas, dalyvavimas renginiuose, pagerėjęs elgesys, vertybinių nuostatų įgijimas ir pan.).

Apibendrinamasis vertinimas vykdomas, atsižvelgiant į vertinimo kriterijus. Vaikai vertinami 2 kartus per metus, duomenis fiksuojant dienyne. Mokslo metų pabaigoje vaikai skatinami jų pasiekimų lygį atitinkančiais pažymėjimais.


Mokytojų kvalifikacija

Visos mokytojos turi aukštąjį universitetinį  išsilavinimą, pedagoginę ir  kineziterapijos kvalifikaciją, daugiau nei 15 metų patirtį.


Mokytojų kvalifikacija

Visos mokytojos turi aukštąjį universitetinį  išsilavinimą, pedagoginę ir  kineziterapijos kvalifikaciją, daugiau nei 15 metų patirtį.


Lektorius: Almida Česnakavičienė, Audronė Breimelienė, Alina Čemierys
Lankančiųjų amžius: 6–19 m.
Viso vietų: 225

Mėnesinis mokestis (2 kartai per savaitę) salėje 8,98 €, 

Programa skirta vaikams su skeleto-raumenų sistemos sutrikimais.