Stovykla "Mažoji raketė"


Programa galiojo iki: 2017-06-26
Veiklos tipas: Kitos programos vaikams ir jaunimui
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Programa neakredituota

 

  • Vienos pamainos dienų skaičius:5
  • Pamainų skaičius:4 
  • Vaikų skaičius pamainoje:14
  • Vieno vaiko stovyklos pamainos kaina tėvams:69
  • Vieno vaiko pamainos kaina socialiai remtinų vaikų tėvams:0
  • Stovyklos (pamainų) datos:Birželio 5-29 d.
  • Programos kordinatorius:Renata Sereikienė
  • Tel. Nr.:865919555
  • El.paštas:renatasereika@yahoo.com