“Stiklo keliu”


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: (85) 2121202
Programa neakredituota

Šios programos esmė yra Lietuvos vitražo ir stiklo meno tradicijų tąsa bei sklaida Europos kontekste.

Ekskursija su mentoriumi po vitražo muziejaus ekspoziciją, įkurtą autentiškuose XVI a. rūsiuose.

Pristatomos vitražo panaudojimo architektūroje galimybės, įvairios priemonės, technologijos, metodika.

Praktiniai stiklo pjovimo, komponavimo, montavimo, dekoravimo užsiėmimai. Kūrybinės dirbtuvės.

Savo kūrinių, pasitelkiant įvairias stiklo technologijas gaminimas, padedant profesionaliam menininkui.

Mokoma gamtos objektus transformuoti į meno kūrinį panaudojant vitražo komponavimo principus.

Programa skatina vaikų kultūrinį aktyvumą, dalyvavimą meninėje veikloje, lavina jų estetinį išprusimą.

 

 

 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

  1. metu, priklausomai nuo vaikų motyvacijos, bus mokinama vis sudėtingesnių vitražo bei stiklo technologijų, skatinančių vaikų pažangą. Priklausomai nuo ugdymo proceso metu įsisavintų žinių, vaikai individualiai susikurs po savo galutinį stiklo dirbinį. Programos pabaigoje, bus rengiama bendra grupės paroda, atvira lankytojams ir suteikiamas išklausytos programos diplomas. Prieš atiduodant stiklo kūrinius vaikams, darbų nuotraukos bus talpinamos galerijos internetinėje svetainėje.

 


Mokytojų kvalifikacija

  1. universitetinis magistro, LDS narys, turintis meno kūrėjo statusą.

 


Mokytojų kvalifikacija

  1. universitetinis magistro, LDS narys, turintis meno kūrėjo statusą.

 


Lektorius: Julija Vaičienė
Lankančiųjų amžius: 6–19 m.