STEAM kompleksinis ugdymas neformaliajame švietime


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė, Techninė kūryba, Informacinės technologijos, Kalbos, Kita
Telefonas: +370 616 38 111
Programa neakredituota

Programa siekiama sudominti vaikus, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslais ir menais įtraukiant juos į projektines STEAM sričių neformalaus ugdymo veiklas. Vaikai supažindinti su STEAM sritimis suteikiant jiems galimybę pasirikti norimą projektinę veiklą. Proceso metu bus suteikiama informacija apie ekonomiškumo ir ekologiškumo principų taikymo svarbą visose veiklose. Vaikai užsiėmimų metu bus skatinami stebėti socialinę, kultūrinę, gamtinę ir daiktinę aplinką, identifikuoti problemas bei skatinami savarankiškai ieškoti būdų joms spręsti mokslo, technologijų ir meno priemonėmis. Tokiu būdu kiekvienas vaikas, identifikavęs jam rūpimą ir įdomų klausimą/problemą/poreikį, galės pasirinkti norimą sprendimo būdą. Pavyzdžiui: socialinės problemos aktualizuojamos plakatais, kultūriniai poreikiai realizuojami meno kūriniais, daiktinė aplinka gali būti praturtinta savo dizaino gaminiais, bendravimo stoka gali būti užpildyta švenčių organizavimu. Vaiko pasirinktai projektinei veiklai bus pasiūlomos idėjos realizavimo technologijos, atkreipiamas dėmesys į gamtai draugiškų priemonių ir technologijų naudojimą. Vaikams bus suteikiama galimybė išmokti naudotis elektroniniais mikroskopais, naujos kartos spausdintuvais, dirbti su projektavimo programomis (Photoshop, InkScape, CorelDraw,  PinacleStudio), mokoma piešti eskizus naudojant elektroninę planšetę, projektuoti gaminius, lipdyti iš molio prototipus, skanuoti 3D skeneriu.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai po užsiėmimų turės savo aplankus „portfolio“ ir Pažymėjimus apie baigimą. Taip pat vaikai turės savo paties dizaino ir gamybos daiktus.


Mokytojų kvalifikacija

Virginija Petravičienė, Aukštojo mokslo anglų kalbos ir literatūros dėstytojo diplomas, Nr. 925875, patirtis dirbant VGTU inžinerijos licėjuje, mokymo programų rengimas ir mokymų pravedimas DnB banke

Mindaugas Petravičius, Kultūros ir meno edukologijos institutas, Dailės edukologijos magistras. VGTU inžinerijos licėjus, Vyr. mokytojas. Dalykas: daiktinės aplinkos formavimo pagrindai 6-8 kl.,  pramonės gaminių dizainas 11 kl., inžinerija 1-4 kl. Neformalios veiklos organizavimas 3 metai.

Teun Van Son, FONTYS ACI, Bachelor Communication for the Creative Industries, KOBER CHILD CARE,vaikų priežiūra ir laisvalaiki organizavimas


Mokytojų kvalifikacija

Virginija Petravičienė, Aukštojo mokslo anglų kalbos ir literatūros dėstytojo diplomas, Nr. 925875, patirtis dirbant VGTU inžinerijos licėjuje, mokymo programų rengimas ir mokymų pravedimas DnB banke

Mindaugas Petravičius, Kultūros ir meno edukologijos institutas, Dailės edukologijos magistras. VGTU inžinerijos licėjus, Vyr. mokytojas. Dalykas: daiktinės aplinkos formavimo pagrindai 6-8 kl.,  pramonės gaminių dizainas 11 kl., inžinerija 1-4 kl. Neformalios veiklos organizavimas 3 metai.

Teun Van Son, FONTYS ACI, Bachelor Communication for the Creative Industries, KOBER CHILD CARE,vaikų priežiūra ir laisvalaiki organizavimas


Lankančiųjų amžius: 11–14 m.
Viso vietų: 48