Sporto ir sveikatingumo studija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37052457441
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Programos tikslas-skatinti vaikus ir jaunimą užsiimti aktyvia sportine veikla neformalioje aplinkoje bei skatinti sveiką gyvenseną.. Programos dalyviai praleis saugų, kokybišką ir aktyvų laisvalaikį, kur puoselėjamos fizinės, emocinės savybės, ugdomi socialiniai įgūdžiai,  komandinio darbo pagrindai bei formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai. Palaikant draugišką atmosferą, skatinsime vaikus padėti silpnesniems atrasti savo potencialą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai motyvuojami galimybėmis dalyvauti sporto renginiuose, festivaliuose.


Mokytojų kvalifikacija

Danguolė Pilkauskaitė - aukštasis,  mokytoja- trenerė, 30 metų pedagoginio stažo. Kompetencijos – asmeninės, socialinės, pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo.


Mokytojų kvalifikacija

Danguolė Pilkauskaitė - aukštasis,  mokytoja- trenerė, 30 metų pedagoginio stažo. Kompetencijos – asmeninės, socialinės, pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo.


Lankančiųjų amžius: 7–18 m.
Viso vietų: 30