Sporto būrelis „Mažieji atletai“


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37065517795
Adresas: I.Šimulionio g. 6, Vilnius
Programa akredituota

Būrelis skirtas vaikams ir jaunuoliams, turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų laipsnio įvairiapusius raidos sutrikimus taip pat vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, kompleksinę negalią.  Programos tikslas – skatinti fizinį aktyvumą, pažintinę veiklą bei socialinę plėtrą, formuoti supratimą apie aktyvumo reikšmę sveikatos gerinimui. Užsiėmimų metu vaikai mokinsis pažinti save, įvertintinti savo stipriąsias puses, mokinsis bendrauti ir bendradarbiauti, atlikti užduotis grupėse, komandoje, valdyti emocijas.  Lavins motoriką ir  gerins kūno laikyseną patiriant  judėjimo džiaugsmą, didins judesių įvairovę, mokant naujų, adaptuotų jų gebėjimus atitinkančių sporto šakų ir žaidimų.

Veiklos: užsiėmimų metu vaikai bus mokomi ėjimo, bėgimo variacijų, kamuolio metimo, gaudymo, ridenimo, spyrimo būdų. Susipažins su sporto šakomis (krepšinis, futbolas, bočia), mokinsis estafečių, judriųjų žaidimų, išmegins fizinę veiklą naudojant virtualią realybę, šiaurietišką ėjimą.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikų pažangos skatinimas: atskleisti vaiko stipriąsias puses, jas tikslingai toliau lavinti. Bendradarbiaujamt su tėvais ir pedagogais padėti vaikui atsiskleisti jo galimybes. Suteikti galimybę dalyvauti varžybose, sporto projektuose.

Vaikų pažangos vertinimas: vaikai bus vertinami standartizuotais testais (esant reikalui jie bus adaptuoti). Vaiko gebėjimų, pasiekimų aptarimas sutėvais. Dalyvavimas varžybose, projektuose. Apdovanojimai (pagyrimo raštai, diplomai, medaliai, dovanėlės ir kt.).

Vaikų įsivertinimas: aptarimas po užsiėmimo. Kiekvienas vaikas užsiėmimo pabaigoje save įsivertina indvidualai (atitinkamais simboliais, plojimu, ir kt.)


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis: Klaipėdos universitetas, reabilitacijos bakalauras -  ergoterapeuto kvalifikacija. Lietuvos Edukologijos universitetas – mokytojo profesinė kvalifikacija. Gydomosios kūno kultūros (individualiuos ir grupinės) mokytoja,  turinti 10 metų darbo patirtį su vaikais turinčiais negalią (lengvo, vidutinio, žymaus ir labai žymaus laipsnio įvairiapusio raidos sutrikimus). Dalyvauja Respublikiniuose sporto projektuose,  nuolat kelia savo kompetencijas įvairiuose seminaruose, konferencijose, mokymuose.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis: Klaipėdos universitetas, reabilitacijos bakalauras -  ergoterapeuto kvalifikacija. Lietuvos Edukologijos universitetas – mokytojo profesinė kvalifikacija. Gydomosios kūno kultūros (individualiuos ir grupinės) mokytoja,  turinti 10 metų darbo patirtį su vaikais turinčiais negalią (lengvo, vidutinio, žymaus ir labai žymaus laipsnio įvairiapusio raidos sutrikimus). Dalyvauja Respublikiniuose sporto projektuose,  nuolat kelia savo kompetencijas įvairiuose seminaruose, konferencijose, mokymuose.


Lankančiųjų amžius: 6–19 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461