Sportinio meistriškumo ugdymo programa


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37061421414
El. pastas: helpong@gmail.com
Programa akredituota

Stalo tenisas –-elegantiška, judri rakečių sporto šaka, žaidžiama su lengvais kamuoliukais ant specialaus stalo teniso stalo.Stalo teniso žaidimas gerina regėjimą ir yra visapusiškas raumenų stiprinimas.Sistemingai didinti visuomenės supratimą, kad fizinis aktyvumas yra visuotinė vertybė. Sudaryti sąlygas moksleivių sveikos gyvensenos, laisvalaikio užimtumui. Skatinti jaunimą dalyvauti savarankiškoje sporto veikloje, siekti sporto aukštumų.Skatinti vaikus sistemingai sportuoti, propaguoti ir populiarinti stalo tenisą vaikų tarpe. Per visuomenės informavimo ir reklamos priemones diegti švietimo propagavimą, pasitelkiant privačių sporto veteranų iniciatyvą tikslu gerinti popamokinę veiklą, plėsti sporto salių užimtumą ir prieinamumą kiekvienam moksleiviui.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Dalyvavimas varžybose,išvykos į Vilniaus m. bei respublikines stalo teniso varžybas, treniruotės su garsiais stalo tenisininkais,pasiūlymai lankyti profesionalias stalo teniso grupes.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis - pedagoginis, treneris - pedagogas, apdovanotas aukštais valstybės,vyriausybės apdovanojimais už nuope lnus sportui, bei Prezidento Valdo Adamkaus PADĖKOS RAŠTU.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis - pedagoginis, treneris - pedagogas, apdovanotas aukštais valstybės,vyriausybės apdovanojimais už nuope lnus sportui, bei Prezidento Valdo Adamkaus PADĖKOS RAŠTU.


Lankančiųjų amžius: 6–15 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461