Sportinio meistriškumo ugdymo programa


Programa galiojo iki: 2017-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Sportas
Telefonas: +37061421414
El. pastas: helpong@gmail.com
Kaina: 30.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 15.00 € mėnesiui
Programa akredituota

Stalo tenisas –-elegantiška, judri rakečių sporto šaka, žaidžiama su lengvais kamuoliukais ant specialaus stalo teniso stalo.Stalo teniso žaidimas gerina regėjimą ir yra visapusiškas raumenų stiprinimas.Sistemingai didinti visuomenės supratimą, kad fizinis aktyvumas yra visuotinė vertybė. Sudaryti sąlygas moksleivių sveikos gyvensenos, laisvalaikio užimtumui. Skatinti jaunimą dalyvauti savarankiškoje sporto veikloje, siekti sporto aukštumų.Skatinti vaikus sistemingai sportuoti, propaguoti ir populiarinti stalo tenisą vaikų tarpe. Per visuomenės informavimo ir reklamos priemones diegti švietimo propagavimą, pasitelkiant privačių sporto veteranų iniciatyvą tikslu gerinti popamokinę veiklą, plėsti sporto salių užimtumą ir prieinamumą kiekvienam moksleiviui.


Lankančiųjų amžius: 6–15 m.
Viso vietų: 87