Spalvų pasaulyje


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Dailė
Telefonas: 852457960
Programa akredituota

Studijuosime spalvininkystę, tapybinę plastiką, įvaldysime formos ir erdvės kūrimą spalva, susipažinsime su įvairiomis tapybos technikomis, tapybos žanrais. Lavinsime vaikų fantaziją- vaikai improvizuos, kurs savo kompozicijas, rengsime savo darbų parodas

Programa padės formuoti pirminius stebėjimo, analizavimo ir interpretavimo įgūdžius. Suteiks pradines elementariąsias žinias apie pagrindines dailės šakas. Ugdysime dailės kūrinio suvokimo pradmenis.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Mokymosi proceso metu taikomas formuojamasis vertinimo būdas, mokinys nuosekliai skatinamas žodžiu ar raštu, pabrėžiant teigiamus mokymosi rezultatus. Apibendrinamuoju vertinimu vertinama bendra mokinio pažangos dinamika, suinteresuotumas, motyvacija. Atsiskaitymo forma – kūrybinių darbų parodos, dalyvavimas konkursuose.


Lankančiųjų amžius: 7–12 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461