Šou šokio studija (Vilniaus miesto 13-18 metų moksleiviams)


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: 85276572
Kaina: 14.48 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 14.48 € mėnesiui
Programa neakredituota

Jei žmogus nejuda –  jis tyli. Šioje studijoje jūs mokysitės ne tik  street dance, hip-hop, locking, r&b ir kitų stiliaus šokių, bet ir bendrauti, suprasti vieni kitus iš pusės žodžio, žvilgsnio ar judesio. Juk šoksite grupėje! O grupės pasiekimai priklauso ne tik nuo kiekvieno asmeninių pasiekimų, bet ir nuo noro ir sugebėjimo dirbti komandoje. Miksuosime  įvairias šokio technikas , kursime neįprastas kompozicijas. Šou šokyje netrūksta vaidybinių elementų, kurie choreografines kompozicijas padaro itin spalvingas. Siekiama, kad kiekvienas šokis turėtų idėją. Svarbu, kad ta idėja būtų prasminga ne tik patiems šokėjams, bet ir suprantama bei įdomi žiūrovui. Užsiėmimai skirti 13-18 metų vaikams.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai skatinami pasirodyti koncertuose, klubo ir miesto renginiuose,  šokių festivaliuose bei konkursuose, kurių metu mokiniai parodo, ką jie išmoko ar ką sukūrė, tokiu būdu skatinama motyvacija. Mokiniai įsivertina save žodžiu, mokytojas žymisi ugdytinių pasiekimus, pastebėjimus, bendrauja su vaiko tėvais. Kiekvienos pamokos pabaigoje mokiniai reflektuoja.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis, bakalauro laipsnis, vyr. mokytojas, darbo patirtis neformalaus švietimo įstaigoje 7 metai.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis universitetinis, bakalauro laipsnis, vyr. mokytojas, darbo patirtis neformalaus švietimo įstaigoje 7 metai.


Lankančiųjų amžius: 13–18 m.
Viso vietų: 36