Šou šokio studija


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: 85276572
Kaina: 14.48 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Šou šokio stilius skirtas tiems vaikams, kurie nenori apsiriboti vienu stiliumi. Šis šokis susideda iš įvairių šokio stilių ir technikų. Šokio kompozicijos paprastai turi temą ar idėją,  išsiskiria energingumu, galimybe kūrybingai derinti įvairias šokio technikas. Šis stilius nuolat ieškantiems ir energingiems vaikams leidžia susipažinti su šokio stilių įvairove, moko mąstyti, lyginti,  rinktis ir kūrybingai veikti. Užsiėmimai skirti 9-12 metų vaikams.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai skatinami pasirodyti koncertuose, klubo ir miesto renginiuose,  šokių festivaliuose bei konkursuose, kurių metu mokiniai parodo, ką jie išmoko ar ką sukūrė, tokiu būdu skatinama motyvacija. Mokiniai įsivertina save žodžiu, mokytojas žymisi ugdytinių pasiekimus, pastebėjimus, bendrauja su vaiko tėvais. Kiekvienos pamokos pabaigoje mokiniai reflektuoja.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštesnysis. Vilniaus konservatorija, Šokio mokytojo, choreografinio kolektyvo vadovo specialybė, darbo stažas neformaliojo ugdymo įstaigoje – 11 metų.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštesnysis. Vilniaus konservatorija, Šokio mokytojo, choreografinio kolektyvo vadovo specialybė, darbo stažas neformaliojo ugdymo įstaigoje – 11 metų.


Lankančiųjų amžius: 9–12 m.
Viso vietų: 75

Dalyvaujant veikloje reikia turėti sportinę nevaržančią judesių aprangą ir patogią avalynę