Šokių studijos programa


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: (8-5)245-79-60
Kaina: 6.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

TIKSLAI

  1. Ugdyti kūrybingą ir laisvą asmenybę, galinčią išreikšti savo sugebėjimus.
  2. Ugdyti tautinę savimonę, mokyti suvokti tikrasis vertybes.
  3. Ugdyti choreografinius įgūdžius, artistiškumą.
  4. Skatinti mokinių kūrybingumą.
  5. Atskleisti ir lavinti įgimtus talentus.
  6. Puoselėti ir skatinti mokiniu organizacinius sugebėjimus.

UŽDAVINIAI

  1. Ugdyti sąmoningą ir harmoningą kūno judesį, koordinaciją, tobulinti psichomotorinį aparatą.
  2. Formuoti taisyklingą kūno laikyseną.
  3. Ugdyti ritmo judesį, judesio muzikalumą.
  4. Mokyti choreografijos elementų ( pavieniui, šokių figūrose) formuoti porinio ir bendrojo šokio įgūdžius.

Sužadinti mokinio norą pažinti choreografijos leksiką ir ja reikšti savo jausmus ir energiją


Lankančiųjų amžius: 6–17 m.
Viso vietų: 41

I grupė  - 14 vaikų (nuo 11  iki  16 metų)

II grupė  - 14 vaikų ( nuo 6 iki 8  metų)

III grupė – 13 vaikų ( nuo 8 iki 10 metų)