Šokių studija


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: 868658086
Kaina: 8.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Pagrindiniai būrelio uždaviniai – ugdyti norą būti sveikiems ir gražiems, plėtoti estetinius, dorovinius jausmus, grūdinti valią, lavinti ne tik fizines, bet ir psichines moksleivių galias, formuoti sveikos gyvensenos ir sveikatos sampratą. Būrelio metu mokomasi sveikos mitybos pagrindų, taisyklingo kvėpavimo, laikysenos, mąstymo, lavinamas fizinis aktyvumas, pajėgumas, atliekami pratimai, mokomasi aerobikos žingsnelių.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pamokose vertinamas ne sportinis rezultatas, bet vyksmas, pokyčiai ir asmeninė pažanga. Pažanga vyksta skirtingai, todėl vertinant atsižvelgiama į pastangas, asmeninę pažangą, taip pat mokiniai vertina patys save


Lankančiųjų amžius: 12–19 m.
Viso vietų: 12