Šokių-sporto būrelis


Programa galiojo iki: 2018-06-30
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis, Sportas
Telefonas: 868658086
Kaina: 11.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Mūsų tikslas - padėti mokiniams ugdytis fizinio aktyvumo poreikį, lavinti fizinius gebėjimus ir savarankiško mankštinimosi įgūdžius, plėtoti fizinę saviugdą ir sveiką gyvenseną, lavinti vaizduotę, mokyti kurti ir padėti atlikti tam tikrus šokių judesius.

Būrelyje bus mokomasi šokių žingsnelių, iš kurių bus kuriami šokiai, taip pat skirtingų žingsnelių atlikimo technikos, svarbus dėmesys bus skiriamas savo kūno valdymui, bendravimui ir bendradarbiavimui su grupės mokiniai.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pamokose vertinamas ne sportinis rezultatas, bet vyksmas, pokyčiai ir asmeninė pažanga. Pažanga vyksta skirtingai, todėl vertinant atsižvelgiama į pastangas (pasiruošimą pamokai, lankomumą, pareigingumą, aktyvumą), pažangą (asmeninę pažangą, kiekvieno individualūs poslinkiai). Taip pat mokiniai vertina patys save – ar padarė pažangą, kaip jaučiasi, kas pasikeitė.


Mokytojų kvalifikacija

Lietuvos edukologijos universitetas, bakalauro laipsnis.


Mokytojų kvalifikacija

Lietuvos edukologijos universitetas, bakalauro laipsnis.


Lankančiųjų amžius: 8–19 m.
Viso vietų: 12