Šokių pamokos įprastos raidos ir specialiųjų poreikių vaikams Vilniaus mieste


Programa galiojo iki: 2021-08-31
Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis, Teatras, Sportas
Telefonas: +370 676 05379
Programa akredituota

 

Vaikų kūrybiškumo skatinimas per šokį, prisidedant prie specialiųjų poreikių vaikų integracijos į visuomeninį gyvenimą. Šokių pamokos skiriamos visiems vaikams, neišskiriant turimos negalios. Šokiai yra adaptuojami, kad juos galėtų šokti visi (tiek cerebrinį paralyžių turintys vaikai, regos, klausos negalią turintys, intelekto sutrikimus ar kitas negalias).

 

Turinys:

  1. Apšilimas, tempimo pratimai, judesiai taisyklingai laikysenai (18 val.).
  2. Naujų šokių bei jų elementų mokinimas ir išmoktų šokių kartojimas (36 val.).
  3. Kūrybiniai žaidimai, improvizacijos (18 val.).

 

 

Siekiama, kad vaikai išmoktų įvairių šokių elementų, šokių žingsnių, stilių. Per šokį pajustų, kad gali išreikšti savo emocijas, pasijustų laimingi, galėdami mokintis ir išmokdami vis naujus dalykus bei jausdamiesi komandos dalimi, mokydamiesi bendrauti ir susipažinti.

Šiuo metu vaikai vis dažniau pasirenka pasyviai leisti laisvalaikį, prie kompiuterio, todėl labai svarbu nuo pat mažų dienų formuoti sveikos gyvensenos įpročius, aktyvius laisvalaikio praleidimo būdus. Šokiai yra ypatingai aktyvi veikla, kuri gerina širdies darbą, atmintį, nes reikia atsiminti vis daugiau šokių elementų. Gerėja koordinacija, pusiausvyra, orientacija erdvėje, išmokstama pajusti muziką. Šokių metu mokomasi dirbti komandoje, žaidimų metu lavinamas kūrybiškumas, vaizduotė, vaikai įgauna daugiau drąsos, žaidimų metu formuojamos lyderio savybės. Jei pradžioje atėjus vaikui būna nedrąsu prisijungti prie grupės ir šokti kartu, po kelių pamokų (tai priklauso individuliai nuo vaiko, kartais užtrunka ir ilgiau), vaikas įgauna pasitikėjimą savimi ir pradeda šokti kartu su kitais vaikais. Suteikiame galimybę nedrąsiems vaikams pradžioje stebėti grupę, vis padrąsiname. Pagal Pasaulio sveikatos organizaciją vaikai per dieną turi mažiausiai 1 val aktyviai judėti, todėl šokiai yra puikus ir įdomus būdas vaiką įraukti į aktyvią veiklą, nes dažnai išmokus naujus šokių judesius juos vaikai patys kartoja namuose.

Taip pat būtų ugdomi vaikų socialiniai įgūdžiai, o tai padėtų specialiųjų poreikių vaikams integruotis į visuomeninį gyvenimą, susirasti draugų, nebūti izoliuotiems namuose. Įprastos raidos vaikai būtų mokomi tolerancijos ir supratingumo, kad ir vaikai, turintys negalią, gali ir moka šokti.

Vaikai per šokius galėtų atskleisti save, o tai įtakotų didesnį pasitikėjimą savimi.

 


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikai skatinami žodžiu, įvertinant pasiekimus pagal kiekvieno iš jų galimybes. Vaikai motyvuojami galimybe pasiūlyti pamokų temas atsižvelgiant į konkrečias šventes, įsimintinas datas, kuomet visi gali pasipuošti, persirengti norimais personažais. Dalyvavimas renginiuose, galimybė parodyti išmoktus šokius, o taip pat apdovanojimas simbolinėmis dovanėlėmis prisideda prie vaikų motyvavimo ir noro šokti bei kartu pasikviesti draugus ir taip aktyviai bei turiningai leisti laisvalaikį.

 


Mokytojų kvalifikacija

Energetikos inžinerijos magistras, Aplinkos inžinerijos bakalauras, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas KKSD (Kūno kultūros sporto departamento ) licencija, Lietuvos edukologijos universiteto Sporto trenerių kvalifikacijos tobulinimo kursai, Zumba instruktoriaus kursai (basic steps level 1, Zumba Kids).

Zumba šokių užsiėmimai vedami nuo 2015 m.

 


Mokytojų kvalifikacija

Energetikos inžinerijos magistras, Aplinkos inžinerijos bakalauras, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas KKSD (Kūno kultūros sporto departamento ) licencija, Lietuvos edukologijos universiteto Sporto trenerių kvalifikacijos tobulinimo kursai, Zumba instruktoriaus kursai (basic steps level 1, Zumba Kids).

Zumba šokių užsiėmimai vedami nuo 2015 m.

 


Lankančiųjų amžius: 6–21 m.

Tvarkaraščius ir vykdymo vietas rasite pagal paiešką nuorodoje https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-miesto-savivaldybe/461