Šokių mokymo programa (Ieva Žilienė)


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37068665702
Kaina: 15.00 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 0.00 € mėnesiui
Programa neakredituota

Šokių mokymo programa skirta 4-12 metų vaikų mokymui. Tai choreografinio ugdymo programa, skirta visiems norintiems išmokti šokti vaikams, be reikalavimų išvaizdai, gabumams ar ritminiam pajutimui. Pramoginių šokių mokymas yra estetinio auklėjimo ir kūno kultūros dalis. Mokymo eigoje supažindinama su šokio istorija, išmokoma teisingos laikysenos, vystomas ritminis pajutimas ir koordinacija, ugdomi bendravimo įgūdžiai.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Vaikui, už kiekvieną atėjimą į šokių pamoką, į lankmumo knygelę įklijuojamii skirtingų spalvų „Murkio“ lipdukai. 2. Pagal šokių ir figūrų sudėtingumą programa skirstoma į mokykmo pakopas. Vaikai, išmokę vieną ar kelis kurios nors pakopos šokius, dalyvauja šokių atestacijose, konkursuose.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, aukštasis pedagoginis išsilavinimas, profesionalūs šokių mokytojai. Kompetencijos: Šokio ugdomojo proceso planavimas, organizavimas, valdymas; gebėjimas atlikti, kurti, interpretuoti ir vertinti šokius; gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su ugdymo proceso dalyviais; siekimas asmeninio tobulėjimo. Darbštumas, kūrybingumas, atsakingumas, komunikabilumas, sąžiningumas.


Mokytojų kvalifikacija

Aukštasis išsilavinimas, aukštasis pedagoginis išsilavinimas, profesionalūs šokių mokytojai. Kompetencijos: Šokio ugdomojo proceso planavimas, organizavimas, valdymas; gebėjimas atlikti, kurti, interpretuoti ir vertinti šokius; gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su ugdymo proceso dalyviais; siekimas asmeninio tobulėjimo. Darbštumas, kūrybingumas, atsakingumas, komunikabilumas, sąžiningumas.


Lankančiųjų amžius: 6–12 m.
Viso vietų: 150

Šokių avalynė.