Šokių būrelis ,,Tu gali, mes kartu galime“


Veiklos tipas: Būrelis
Veiklos sritis ir rūšis: Šokis
Telefonas: +37052728791
Kaina: 11.59 € mėnesiui
Programos kaina, pasinaudojant neformalaus ugdymo krepšeliu 11.59 € mėnesiui
Programa neakredituota

Užsiėmimų metu vaikai ugdysis muzikinę klausą, judesių koordinaciją, plastiškumą, stiprins raumenų sistemą, koreguos laikyseną. Palaipsniui įgis gebėjimą improvizuoti pagal pasirinktą muziką, atsiskleis kūrybinės savybės, noras kurti, improvizuoti. Išmoks bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais. Atsikratys scenos baimės, įgis pasitikėjimą savimi.


Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas

Pasirodymai, koncertai, festivaliai, diskusijos, analizuojami pasiekimai, teikiami apdovanojimai, nominacijos.


Mokytojų kvalifikacija

Valstybinė konservatorija, baletmeisterio-pedagogo bakalauro laipsnis, choreografijos vyr. mokytojas.


Mokytojų kvalifikacija

Valstybinė konservatorija, baletmeisterio-pedagogo bakalauro laipsnis, choreografijos vyr. mokytojas.


Lankančiųjų amžius: 8–16 m.
Viso vietų: 60

Gali dalyvauti ir spec poreikių vaikai.